PRESSMEDDELANDE: Nationalpark Bästeträsk skapar möjligheter för Gotland

PRESSMEDDELANDE: Nationalpark Bästeträsk skapar möjligheter för Gotland

2007 tog Miljöpartiet som enda parti i kommunstyrelsen ställning för bildandet av en nationalpark på norra Gotland. Sedan dess har vi jobbat för att förverkliga målet om Nationalpark Bästeträsk.

– Jag är utomordentligt glad att ett enträget arbete från flera aktörer lett fram till att arbetet nu startar med en förstudie för hur en nationalpark vid Bästeträsk ska utformas för att skydda detta unika område och för att stärka Gotland, säger Isabel Enström, gruppledare för Miljöpartiet på Gotland.
 

Resandet ökar i Sverige och världen. Besöksnäringen är en större inkomstkälla för Sverige än exempelvis exporten av järn- och stål eller personbilar. Den är också sysselsättningsaktiv och skapar många lokala jobb på platsen. Sveriges 29 nationalparker har redan i dag en viktig roll med 2,4 miljoner besök årligen, hälften uppskattas vara internationella gäster. Potentialen är flerdubbelt större inte minst för utveckling i närområdet runt nationalparkerna.

Naturvårdsverket har i Nationalparksplanen beskrivit att Bästeträsk har en "säregen, internationellt unik natur. Området har exceptionellt höga naturvärden och är lättillgängligt och attraktivt för friluftsliv".

– Redan idag har vi flera företag på Gotland som levererar högkvalitativa upplevelser för både boende, besökare och företag med fokus på hållbart nyttjande av natur, kultur, mat, vatten, energi och socialt ansvar. Här kan en ökad satsning på hållbar besöksnäring tillsammans med en nationalpark bidra till att Gotland som besöksmål blir riktigt vasst som hållbart besöksmål, fortsätter Isabel Enström.

 

Kontakt:

Isabel Enström, gruppledare: 070-725 06 02

www.mp.se/gotland/nationalpark-bastetrask

Relaterade nyheter

Gotland, 1 september 2017

Nationalpark på norra Gotland

Gotland, 14 juli 2016

Att skydda Bästeträsk är ett gemensamt beslut

Gotland, 20 januari 2016

Samråd viktigt steg i skyddet av Bästeträsk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter