Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Genom livet har vi alla behov av sjukvårdens stöd. Den psykiska ohälsan har ökat och står idag för
en stor andel av alla sjukskrivningar. När man blir sjuk behöver sjukvården vara lättillgänglig och finnas så nära patienten som möjligt. Detta innebär att vi behöver utveckla andra arbetssätt inte minst med hjälp av ny teknik, men också genom att se över var vården erbjuds. Allt mer vård måste kunna ges i hemmet och primärvården måste stärkas. Multisjuka är en prioriterad patientgrupp med stort behov av kontinuitet. Tillgång till rehabilitering är en förutsättning för att komma tillbaks efter genomgången sjukdom.

Vi vill:

• att ännu mer kraft och resurser läggs på att förebygga sjukdomar

• öka kraftsamlingen i alla samhällssektorer kring psykisk hälsa bland unga

• fortsätta satsningen på suicidprevention

• säkerställa en stabil bemanning till primärvården med fast anställda läkare

• att vårdpersonalen har bra villkor och arbetsmiljö som ger ork och vilja att jobba kvar och utveckla vården

• att patienten ska känna delaktighet i sin vård och uppleva att vården organiseras utifrån dennes vårdbehov

• att samverkan mellan socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens resurser ytterligare förstärks kring personer med särskilda behov, utsatthet eller missbruk

• att trygghetspunkterna i Roma, Fårösund, Katthammarsvik och Burgsvik utvecklas vidare för att stärka den nära vården

• optimera läkemedelshantering för bättre kvalitet i behandlingen och minskad miljöbelastning

• att ny digital teknik ska underlätta diagnossättning, kontakten med sjukvården och möjlighet till större delaktighet i sin egen vård

• att sjukvårdssamarbetet med Stockholm fördjupas ytterligare kring den högspecialiserade vården, kompetensförsörjning och gemensamma funktioner

Nyheter på Hälso- och sjukvård

Gotland, 28 augusti 2018

Sjukvårdsbudget som säkrar en positiv utveckling

Gotland, 25 januari 2018

Staten måste bidra mer

Gotland, 12 september 2015

Det krävs gemensamt arbete för att minska skadorna orsakade av droger

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter