Mångfald

Mångfald

Vi ser mångfald som en tillgång. När människor med olika bakgrund och erfarenheter möts skapas ett starkare samhälle. Olika infallsvinklar och perspektiv skapar kunskap. Respekt för olikheter är avgörande för samhällets utveckling. Nyckeln till trygghet i samhället är möten mellan människor. För det krävs att sociala sammanhang görs tillgängliga för alla. Nyanlända som kommit till Sverige och Gotland är en viktig resurs, både i samhället och för behovet av medarbetare i det offentliga och näringslivet de kommande åren. Det finns därför många skäl att välkomna nya medborgare och hjälpa dem in i samhället.
Vi vill:

• genomföra en aktiv politik som effektivt bidrar till medmänsklighet, välkomnande och motverkar utanförskap, diskriminering och segregering vilket kräver att vi satsar på både mötesplatser, utbildning och information

• fortsätta underlätta för alla nyinflyttade att få en positiv anknytning i samhället bland annat genom Kompetenscentrum, Integrationsenheten och Inflyttarbyrån samt fortsatt stöd till civilsamhällets organisationer

• stärka de initiativ som idag finns för nyinflyttade att träffa nya bekanta och lära sig om Gotland

• att Region Gotland tar initiativ till samverkan kring satsningar för nyanlända inom de gröna näringarna

• öka andelen anställda i Region Gotland med utländsk bakgrund med hjälp av praktikplatser, introduktionsanställningar och inkluderande personalpolitik

Nyheter på Mångfald

Gotland, 14 september 2017

Byggemenskaper skapar delaktighet och mångfald

Gotland, 10 mars 2015

Internationella kvinnodagen 365 dagar om året

Gotland, 12 september 2014

Det är vårt ansvar att stå upp för medmänsklighet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter