Nationalpark Bästeträsk

Nationalpark Bästeträsk

Bästeträsk med omgivningar består av omfattande ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex samt skogar och sjöar med rik biologisk mångfald. Bebyggelse saknas nästan helt och området har en särpräglad natur. En nationalpark skulle ge Gotland uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt, vilket skulle bidra till nya reseanledningar och en ökad åretruntbaserad besöksnäring. Detta skapar hållbara och långsiktiga arbetstillfällen på ön.

Miljöpartiet vill

Nyheter på Nationalpark Bästeträsk

Gotland, 1 september 2017

Nationalpark på norra Gotland

Gotland, 14 juli 2016

Att skydda Bästeträsk är ett gemensamt beslut

Gotland, 22 juni 2016

PRESSMEDDELANDE: Nationalpark Bästeträsk skapar möjligheter för Gotland

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter