Skog och biologisk mångfald

När den biologiska mångfalden krymper så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Susanne Nilsson
Vi vill bevara den biologiska mångfalden genom att verka för en ansvarsfull skogspolitik.

Vi vill se aktiva åtgärder för Hagfors kommuns ansvarsarter Utter, Smålom, Klarälvsöring och Större Vattensalamander. En särskild budget kan avsättas för att möta krav på medfinansiering från staten.

Vi vill också förtydliga och förbättra dagens kommunhemsida för att stärka de företag som erbjuder ekoturism.  Informationen ska vända sig till både turister och kommuninvånare och vara lätt att hitta.

Vi vill dessutom att naturvårdsplanen som är under revidering ska följas upp och utvärderas. Minst ett kommunalt naturreservat ska bildad. All tätortsnära kommunal skogsmark ska undantas från skogsbruk, istället ska naturvärdeshöjande åtgärder genomföras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: