12 miljarder kronor till klimatomställning

Den gröna återstarten av svensk ekonomi efter pandemin fortsätter. Igår presenterade miljö- och klimatminister Per Bolund och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi satsningar på sammanlagt 12 miljarder kr på miljö och klimat, i budgetpropositionen för 2022.

Dimitry Anikin - Unsplash
I årets budgetproposition för 2022 föreslås bland annat extra medel till länsstyrelserna för arbete t ex med vindkraftsutbyggnad. Vill du bli medlem? Skicka ett sms med texten mpmedlem240, ditt personnummer och din mejladress till nummer 72980. Läs mer på mp.se/bli-medlem - klicka på bilden!

För Hallands del innebär förslagen nya möjligheter till kompetensutveckling, premier för elbussar och andra fordon med låga utsläpp och en särskild satsning på länsstyrelsens arbete med bland annat vindkraft.

Miljöpartiet har tidigare bidragit till omställningen bland annat genom Industriklivet, Klimatklivet och Gröna kreditgarantier. Nu tar vi ett steg till och föreslår ett statligt finansierat kompetenslyft som ska främja omställningen till en cirkulär ekonomi.

Klimatklivet förstärks kraftigt föreslår regeringen, med 3 miljarder kronor för perioden 2022–2024 så att fler långsiktiga och angelägna projekt kan drivas. Dessutom föreslår vi att elbusspremien och klimatpremien som minskar kostnaderna för lastbilar och arbetsmaskiner med låga utsläpp-

– Nu förstärker vi stödet så att utsläppen kan minska snabbare och laddinfrastrukturen kan fortsätta byggas ut, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Regeringen föreslår dessutom bland annat att 80 miljoner kronor satsas på länsstyrelserna 2022 och 60 mkr ytterligare per år 2023 och 2024 för att kunna arbeta mer effektivt regionalt med bland annat den nationella vindkraftsplanen och klimatstrategin.

Mer information om satsningar på miljö- och klimat i budgetpropositionen för 2022 finns på Finansdepartementets hemsida. Ännu mer kommer finnas att läsa i budgetpropositionen som släpps på måndag, se regeringen.se

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: