Dags att nominera kandidater

Det är dags att nominera kandidater inför valet 2022 för uppdrag till riks och region. Det har aldrig varit viktigare att engagera sig politiskt då vi befinner oss i en klimatkris och de gröna rösterna är viktigare än någonsin. Nomineringsperiod: 1 september – 31 oktober 2021.

Nominera till riksdag och region Under september och oktober kan du nominera kandidater till riksdagen och regionen. Läs mer här intill. Vill du bli medlem? Klicka på bilden eller gå till mp.se/bli-medlem. Kostar 240 kr/år för de flesta.

Nomineringar sker skriftligen till någon i valberedningen.

Den som blir nominerad ska ha blivit tillfrågad och vara intresserad av uppdrag i Miljöpartiet som politiker inför kommande val.
När ni nominerar ska det också medfölja någon form av motivering av ert val av nominering för att underlätta valberedningens uppdrag.
Valberedningen följer de gemensamma regler för nomineringsprocessen som finns uppsatta inom partiet vilket innebär bland annat: 

Grundläggande mål och principer för nomineringsprocesserna
De övergripande målen för nomineringsprocesser till allmänna val i Miljöpartiet de gröna är:
att utse kandidater som är lämpliga för uppdraget och goda representanter för partiet,
att värna mångfalden och bidra till att Sveriges folkvalda församlingar får en allsidig sammansättning, samt
att främja såväl återväxt som kontinuitet inom partiet.

§ 3 Valbarhet
Endast medlemmar i Miljöpartiet de gröna får kandidera på partiets valsedlar i allmänna val. Medlemsavgiften måste erläggas senast en vecka innan valsedeln fastställs. Alla som uppfyller detta krav och som enligt lag är valbara till kommunens fullmäktige får kandidera. En partimedlem som under nomineringsprocessen ännu inte är bosatt i denna kommun, men som anmäler att hen före valdagen kommer att flytta hit, får kandidera.

I samband med att en kandidat anmäler eller bekräftar sin kandidatur får hen välja att ange om hen kandiderar till topposition, övrig s.k. valbar plats och/eller s.k. icke valbar plats. En kandidat ska inte anses valbar till en plats på valsedeln som hen på detta sätt angett att hen inte önskar kandidera till.

§ 8 Kandidatförsäkran
Alla kandidater måste underteckna en kandidatförsäkran (ej att förväxla med den kandidatförklaring som inlämnas till Valmyndigheten). Den som inte gör det inom fastställd tid stryks från valsedeln.

Med vänlig hälsning
Valberedningen i Halland

Ingegärd Salmose, Kungsbacka, [email protected]
Agneta Börjesson, Kungsbacka, [email protected]
Martin Bagge, Halmstad, [email protected]
Marie Ekholm, Halmstad, [email protected]
Peter Björck, Varberg, [email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: