Ett budgetförslag för en region med stark framtidstro!

Ett budgetförslag för en region med stark framtidstro!

Idag presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet sitt budgetförslag för Region Halland 2023. Budgetförslaget präglas av en stark framtidstro och flera satsningar för att förstärka sjukvården.

– Vår budget innebär viktiga satsningar för Region Halland. Vi vill ta bort det ojämlika Ob-tillägget, gör en särskild lönesatsning för bättre löner och gör viktiga satsningar för en bättre arbetsmiljö, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson (S).

– Vårt budgetförslag prioriterar klimatet. Vi grundar vår budget i de globala målen för en hållbar utveckling och satsar på en grön omställning för ett hållbart Halland, säger Maria Losman (MP)

I budgetförslaget föreslås satsningar på sommarkort för ungdomar, bättre närtrafik, investeringar i infrastruktur för laddstolpar och resurser till ett beredskapslager. Budgetförslaget innebär även ett borttagande av effektiviseringarna för Hallandstrafiken.

– Jag är särskilt glad att vi gör det möjligt för Hallandstrafiken att fortsätta satsa på kollektivtrafiken. Vi stoppar effektiviseringar och ger resurser till utveckling av den anropsstyrda kollektivtrafiken på landsbygden, säger Per Stané Persson (S).

Oppositionspartierna vill prioritera arbetet med den psykiska ohälsan och tycker att det är viktigt att Region Halland gör mer för att hjälpa de som drabbas. Därför satsar man ytterligare 30 miljoner till BUP, gör en förstärkning till vuxenpsykiatrin och ungdomsmottagningarna.

– Vi vill göra allt för att åtgärda pandemins efterverkningar. Ingen ska behöva vänta på hjälp eller känna att samhället inte finns där som stöd, säger Agnes Hultén (V).

Budgetförslaget grundar sig i flera områden som är viktiga delar för att få en långsiktig och hållbar utveckling för Region Halland.

Prioriterade satsningar:

Satsningar på personalen – 73 miljoner

Grön omställning – 50 miljoner

En minskad psykisk ohälsa – 43 miljoner

Förstärk den nära vården för ökad tillgänglighet – 41 miljoner

Förstärkningar av sjukhusvården – 25 miljoner

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 17 april 2024

Grön ungdom: EU-valet närmar sig med stormsteg

Västmanland, 17 april 2024

Dags för EU-val!

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter