EU-parlamentet röstade nej till skärpta krav

EU-parlamentet röstade nej till skärpta krav

EU-parlamentet röstade på torsdagen 20 januari nej till förslag om skärpta krav för djurtransporter. Läs Elisabeth Falkhavens och Pär Holmgrens kommentarer och den debattartikel som publicerades tidigare i veckan.


Elisabeth Falkhaven skriver på Facebook:

Vi nådde inte hela vägen fram men ett litet steg! Vi får fortsätta denna kamp som så många andra.
Vi har ett riktigt bra djurpolitiskt program i Miljöpartiet som börjar så här; Med nyttjandet av djur följer ett moraliskt ansvar där djurens behov som kännande varelser måste respekteras. Djur har ett egenvärde oavsett den nytta människan har av dem, något som också fastslås i förarbetena till den svenska djurskyddslagen. God djurhållning och välfärd handlar inte bara om att undvika lidande i form av stress, rädsla, frustration, smärta, skador och sjukdom utan även om att ge djuren möjlighet till positiva upplevelser och ett, för deras art, så fullvärdigt och naturligt liv som möjligt.
För er som vill vara med och kämpa för djuren, kom med oss vetja! Vi behöver bli fler som står upp för djuren, för livet! Det säger så mycket om oss människor, just hur vi behandlar djur, mycket mer än vi vill veta.

 

Pär Holmgren skriver också på Facebook:

Nu har EU-parlamentet sagt sitt. För den här gången. Tyvärr gick det inte hela vägen som vi gröna hade hoppats, men det som idag röstades igenom är ändå ett stort steg i rätt riktning.
EU-kommissionen har lovat att ta hänsyn till parlamentets ståndpunkter i den kommande lagstiftningen. Det bådar extremt gott för kommande lagstiftning om djurtransporter.
Men tyvärr föll våra krav om en maxgräns på 8 timmar för alla djurtransporter och vårt krav om att begränsa transporttiden för havstransporter till 24 timmar. Två skarpa förslag som hade kunnat göra stor skillnad. Det är väldigt tråkigt att det finns en konservativ majoritet i EU-parlamentet som hellre står på djurindustrins sida.
Många i den gröna gruppen är besvikna idag, även jag. Under många och långa förhandlingar har vi stått på djurens sida, men kämpat i motvind mot de partigrupper som hellre vill bevara status quo. Vi har kämpat och fått gehör för många av våra förslag, men tyvärr långt ifrån alla.
Idag gick vi miste om en viktig chans att visa på att parlamentet är en progressiv kraft som vill få på plats så skarpa regler som möjligt som verkligen minskar djurens lidande.
Men EU-parlamentet står enade i kampen för att djurtransporterna ska bli färre. Vi står enade bakom krav på en övergång till en mer växtbaserad livsmedelsindustri.
Nu är det upp till EU-kommissionen. Kampen för djuren fortsätter. Tack till alla som har kämpat.

Här är Elisabeths och Pärs artikel "Max 8 timmar för djurtransporter

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter