Halland behöver en skarpare miljöpolitik

Halland behöver en skarpare miljöpolitik

Miljöpartiet ser med oro på att Region Hallands miljöarbete fortfarande är dåligt enligt den öppna jämförelsen av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Regionen behöver minska antalet antibiotikarecept, öka andelen ekologiska livsmedel, energieffektivisera lokaler, se över klimatpåverkan från medicinska gaser och förbättra avfallsåtervinningen. För att komma igång med detta arbetet skulle vi vilja se tydliga politiska mål och fokus på att miljöhänsyn integreras i verksamheterna.

Detta är viktiga frågor eftersom ett förebyggande miljöarbete även bidrar till hälsofrämjande arbete. Därför hoppas Miljöpartiet att styret nu tar detta på största allvar och börjar arbeta för att Halland ska bli en bra plats att leva på nu och i framtiden.

Lisa Gillsjö, MP Falkenberg
Isak Domeij Hilligen, MP Halmstad
Nils Svensson, MP Varberg

Publicerad i Hallands Nyheter 6 juli och i Hallandsposten 13 juli 2023

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter