Halvtid i det politiska arbetet!

Lyssna

Vi gick till val 2014 på ett digert program. Vi hade många tankar och en stor vilja att förändra sakernas tillstånd till det bättre. Så, vad har vi då gjort under dessa två år som ligger bakom oss? Vad har vi lyckats med och hur har vi resonerat utifrån de två år som ligger framför oss? Här kommer ett kort referat från oss till er!

 

Vad har vi lyckats med?

Hälso- och sjukvårdsfrågorna har vi kommit fram relativt bra med.

Missbruks och beroendevården; Avd 24 är nu äntligen igång och 2 nya mobila team, en ny vårdkedja alltså.Tillnyktring, därifrån till hemkommunen, sedan ett team som knyter ihop detta. Vi får se till att det blir utvärdering om ett par år för att se om folk fortfarande trillar emellan.

Sprututbytesprogrammet, har vi lyckats med. Svein arrangerade tidigt i mandatperioden en studieresa till Skåne och därefter har vi fortsatt att lyfta frågan. Nu är beslutet taget i RS och det sista hindret i form av det kommunala vetot är undanröjt från nationellt håll!

Barn och ungas psykiska hälsa, de med lättare besvär men i behov av hjälp och stöd. En fråga vi började driva direkt från mandatperiodens början och som mottogs mycket positivt av alla. Nu är det på plats ett samarbete mellan Psykiatrin (BUP) och Närsjukvården för att det ska finnas särskild kompetens och en tydlig samverkansmodell på specifika Vårdcentraler i kommunerna och på så sätt underlätta för de som är i behov av lättare psykiatrisk stöd och hjälp att hamna rätt i vården. Är igång sedan november 2016.

En pott till förebyggande och hälsofrämjande 5 milj. kr årligen där Vårdcentralerna kan söka om medel för att arbeta med intressanta utvecklingsprojekt, annorlunda sätt att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser i vården. Hans var drivande i detta inför vår förra budgetberedning. Det kommer in många ansökningar och vi har börjat resonera kring nästa budgetperiod och vad vi gör om det kommer bra projektförslag om medlen är slut. Verkar inte finnas något motstånd hos våra samverkanspartier i denna fråga.

Vi har fått igenom en motion om Grön Rehab där Regionkontoret ska utreda hur vi ska jobba med Grön rehab i Region Halland. Vi fortsätter att driva på i frågan då den har stött på motstånd i organisationen.

Fått igenom en uppdatering av Tillväxtstrategin med social hållbarhet. De lokala nämnderna arbetade mycket med detta och själva processen var mycket nyttig och bra.

Utvecklat Samverkan kring barn med behov av särskilt stöd. Stefan jobbat med detta mycket i Lokal nämnd och de börjar få till en modell för hur denna samverkan skulle kunna gå till. För att undvika att människor faller mellan stolarna, som ofta hänt tidigare.

Jämställdhetsintegrering, en motion som Stefan lade för flera år sedan och som också mött motstånd i organisationen. Nu kommer motionens avsikt trots allt att genomföras eftersom det kommer propåer från nationellt håll i denna fråga nu. :-) Därtill kommer motionen att ligga med förslag till bifall på nästa RF.

 

Klimat- och miljöfrågorna och regional utveckling

Finanspolicyn har vi lagt en hel del tid på och den finanspolicy som till slut kom till RS och RF för beslut är vi absolut nöjda med så långt. Ett stort kliv framåt!

Uppdatering av tillväxtstrategin med ekologisk hållbarhet. Man har sagt att detta ska göras. Vi får se till så att det blir en gedigen genomarbetning av Tillväxtstrategin eller också att vi arbetar fram en klimat- och miljöstrategi, vilket vi inte har någon i Regionen. Även detta möter motstånd i organisationen så vi ligger på hela tiden.

Det stod inget om miljö och klimat i Budgetdokumentet, nu finns det i alla fall några skrivningar om detta i budgeten. Möter motstånd, men vi fortsätter!

Solceller? Laddinfrastruktur? Elbilar i Regionen? Hur kan detta vara så laddat. Tre sakfrågor vi lyft så gott som vid varje gruppledarträff, Inget direkt motstånd från våra samverkanspartier, men inget händer i organisationen. Vi fortsätter!

Kollektivtrafiken; Fanns förslag på att höja taxor senast för en viss typ av periodkort, Tove stod emot. Ingen höjning.

Hittills har det varit mycket svårt att få gehör för klimat och miljöfrågor i Region Halland. Bland annat för att man svär sig fri från ansvaret och lägger det på Länsstyrelsen. Men också för att politiken inte varit tillräckligt tydlig ut i organisationen att vi ska jobba med dessa frågor och att de är viktiga. Vi har börjat nysta i vari otydligheten ligger och tror att vi har förstått och kan skapa förståelse för att något måste ändras i hur frågorna idag landar inne i organisationen, inte arbetas med och vikten av tydligheten från politiken. Elisabeth driver dessa frågor hårt och envist.

Nu har det dessutom kommit en ny ”uppdragsbeskrivning” från regeringen till regionerna med oerhört tydliga direktiv i klimat och miljöfrågan så nu kommer det att kräva en bättre och tydligare hantering av frågorna i Regionen. Det finns ett ljus i tunneln alltså!

Det märks att vi sitter i regering i flera av våra hjärtefrågor, ner i regioner och kommuner!

 

Framåt!

Det som ligger i närtid som viktiga frågor för oss att hålla i är Inköpspolicy och nytt Miljöprogram. Vi kommer fortsätta att arbeta utefter vårt handlingsprogram och vår överenskommelse med övriga majoritetspartier. Vi kommer att lägga mycket tryck på klimat och miljöfrågor. Extra tryck på att motverka psykisk ohälsa och stärka Psykiatrin. Fortsätta trycka på de frågor som handlar om förebyggande och hälsofrämjande vård som ex. läkemedelsöversyn och potten för att hitta nya arbetssätt med frågan. Kollektivtrafiken kom också upp som förslag att vi behöver fokusera extra på i budgetarbete nu.

Ni som vill ha mer info om hur vi ligger till i halvtid får gärna höra av er till någon av oss gruppledare i regiongruppen för en dialog.

 

Elisabeth Falkhaven och Stefan Edlund, gruppledare i Regiongruppen

för Regiongruppen i Miljöpartiet de gröna i Halland

 

 

 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 2.0px 0.0px; font: 14.0px Helvetica; color: #454545}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 2.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #454545}
span.s1 {font: 14.0px Helvetica}

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: