Jämställdheten har en bit kvar i Kungsbacka

Kungsbackas arbete med jämställdhet har hittills inte vara någon stor succé. Vi väntar med spänning på besked om hur det går och vilka mål som ska sättas, skriver Ingegärd Salmose och Jan Riise i Kungsback-Posten.

Det är budgettider i kommunen. Politiker grunnar på både pengar och mål som styr verksamheten.  Samtidigt pågår årsbokslut som ska debatteras i fullmäktige i april. Vi ser med spänning fram hur det går med kommunens mål för jämställdhet.

Jämställdhetsmålet  mäts med ett index, Jämix, som består av ett antal nyckeltal som karriärmöjligheter, ledningsgrupp, lön, föräldraskap, sjukfrånvaro och tillsvidareanställningar.Maxpoängen i Jämix är 180. Kungsbacka hade 81 poäng 2017 och satte målet 93 för 2019. I budget 2020 sänkte moderaterna, liberalerna, centerpartiet och kristdemokraterna målet till 85. Vi har en mycket lång väg att vandra till en jämställd organisation.

Det är för oss en gåta hur Kungsbackas ledande partier kan sikta på något annat än maxpoäng eller i alla fall i närheten. 85 av 180 poäng är faktiskt inte okej.

Jämställdhet är i grunden en fråga om demokrati, frihet och alla människors rättigheter. Ingen människas liv ska begränsas av samhällets attityder kring kön eller könsidentitet.Det här är några saker som vi i Miljöpartiet prioriterar på vägen mot ett jämställt samhälle.

-       Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

-       Alla barn ska ha samma rättigheter

-       Ingen ska utsättas för hedersförtryck

-       Alla ska rätt till en trygg förlossning

-       Och, naturligtvis, kvinnor ska ha samma lön och villkor som män. Nu.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: