Klimatväxling för kommunens bilresor

Sedan årsskiftet har Kungsbacka kommun nya reseregler för anställda och förtroendevalda. Bland annat införs en klimatväxling för bilresor. Vi har ställt en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

Sedan årsskiftet gäller nya reseriktlinjer i Kungsbacka https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommunoch-politik/dokument/hallba...
I riktlinjerna står att: Regler för tjänsteresor inklusive rekommendationer och praktisk information omfattar alla inom Kungsbacka kommun som organisation gällande planering och genomförande av resor som görs i tjänsten och betalas av Kungsbacka kommun.

Fråga 1. Hur fungerar reglerna för tjänsteresor i praktiken för förtroendevalda, är det något särskilt vi som
politiker ska tänka på och göra om vi begär ersättning för resekostnader?

Klimatväxling innebär att tjänsteresor med hög klimatbelastning, bland annat resor i egen bil, beläggs med
en avgift på 5 kr per mil.

Fråga 2. Hur kommer återkopplingen till fullmäktige göras hur mycket pengar det blir i klimatväxling per år
för förtroendevaldas resor?

Maria Losman
Miljöpartiet de gröna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: