MP Halland vill ha Sverigekort i kollektivtrafiken 

Miljöpartiet vill ha Sverigekort i kollektivtrafiken 

Region Hallands budget togs i juni. Alternativet från M, KD, C, L och SD som gav minst skattemedel till kollektivtrafiken vann tyvärr. Det andra alternativet från S och V, med mer pengar till kollektivtrafiken, hade antagligen inte heller räckt för att nå de mål som regionen satt upp.

Region Hallands vision är att skapa ”världens bästa kollektivtrafik – för hallänningarna”. Det finns beslut att gå från 16 procents andel av totala antalet motoriserade resor, till 30 procent om 6 år. Vi tror inte att det går att nå målet med nuvarande sätt att finansiera kollektivtrafiken. Dessutom behöver ännu fler resa tillsammans för att nå samhällsmålen. Det behövs ett statligt stöd.

De partier som styr Region Halland tycker det är bra om resenärerna står för minst 60 procent av biljettpriset. Det är en hög andel och knappast ”bäst” för hallänningar med små marginaler. Miljöpartiets förslag om ett Sverigekort innebär ett kort som ger tillgång till all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet till ett fast pris per månad på 499 kronor för vuxna och 249 kronor för unga, studenter och pensionärer. Sverigekortet skulle ta bort prisskillnaden mellan olika zoner inom Halland, t ex mellan Varberg och Falkenberg. Skillnaderna i gränslandet mellan Halland och regionerna runt omkring skulle försvinna. Det skulle inte längre löna sig att ta bilen över länsgränsen söderut för att komma till Skånetrafiken. Den senaste plötsliga och orimliga prishöjningen för Kungsbackas pendlare söderut skulle inte hända.

Kollektivtrafiken behöver byggas ut och priserna hållas nere. Tåg och buss och anropsstyrd taxi i Närtrafiken måste utvecklas för att klimatutsläppen ska hållas nere. Samtidigt ska alla kunna resa oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Därför vill vi att staten skjuter till pengar så att regionerna kan införa Sverigekortet. Miljöpartiets förslag på ett Sverigekort skulle kosta mindre än sju miljarder per år, vilket är vad regeringen i höstas lade på subventioner av bensin och diesel som framför allt gynnar höginkomsttagare och stadsbor.

Margareta Lindgren, MP Laholm
Björn Wahll, MP Hylte
Isak Domeij Hilliges, MP Halmstad
Lisa Gillsjö, MP Falkenberg
Nils Svensson, MP Varberg
Jan Riise, MP Kungsbacka
Maria Losman, MP Kungsbacka

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter