Motion om ökad organdonation

Motion om ökad organdonation

Maria Losman och Svein Henriksen har lämnat en motion till Regionfullmäktige om organdonation.
Sverige är bäst i Europa när det gäller viljan att efter döden donera organ. Hela 85 procent av svenskarna är positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Trots detta har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer. Antalet organdonationer räcker i dag inte till för att fylla det behov som finns. År 2020 stod 884 människor på väntelista och 41 människor dog i transplantationskön i Sverige.

Tyvärr ligger Region Halland bland de sämsta i Sverige när det gäller organdonation. Men det går att lösa utan särskilt stora kostnader. Om regionens intensivvårdsavdelningar får rätt förutsättningar skulle de mycket snart kunna rädda fler organ. Därför föreslår Miljöpartiet de gröna att:

-Region Halland ser över sitt system för organdonation.

-Region Halland ser till att våra intensivvårdsavdelningar har donationsansvariga som har tid för uppdraget.

-Region Halland ser över donationsmetoderna, så att inte bara personer döda i total hjärninfarkt, det vi kallar hjärndöd, kan donera. Med rätt förberedelser kan även personer som har dött av hjärtstopp ibland bli donatorer.

Relaterade nyheter

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter