MP utlyser tävling i hållbar regionpolitik

 

Vi i Miljöpartiet förlorade våra  båda mandat i Region Halland – men vi ger förstås inte upp så lätt. För att baxa politiken i rätt riktning ändå, så har Maria Losman och Svein Henriksen utlyst en tävling bland de andra partierna om att fortsätta och fullfölja delar av MP:s program under mandatperioden. 

Miljöpartiet uppmanar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att tävla i fem politikområden i Region Halland under mandatperioden 2022-2026 i fem kategorier;

  • Övergripande styrning av regionens verksamhet
  • Regional utveckling
  • Hälso&sjukvård
  • Kollektivtrafik&infrastruktur
  • Kultur&Skola

Detta är en tävling som inte går att vinna utan samarbete, och resultatet blir bäst med förankrade beslut som kan hålla över mandatperioder som kommer.

Övergripande styrning av regionens verksamhet
Ta fram en klimatbudget som utgår från 1,5-gradersmålet för organisationen Region Halland. Guldstjärna om senast 2023.

Besluta om åtgärder för att klara 1,5-gradersmålet.

Regional utveckling
Ta fram klimatbudget för geografiska Halland som utgår från 1,5-gradersmålet.

Guldstjärna om 2024 eller tidigare.

Bifalla motionen om marina områdesskydd, kust- och vattendragsskydd och näringslivsutveckling

Guldstjärna utdelas till de som genomgående;

Låter bli dela ut tillväxtmedel som missgynnar klimat&miljö.

Använder tillväxtmedel för att nå klimat&miljömål.

Hälso & Sjukvård

Beslut om sjukhusbyggnader (investering) och verksamhet (drift) så att bemanning av vården fungerar långsiktigt och nära vård kan öka samtidigt som klimat&miljöpåverkan från driften minskar.

Finansiering psykiatrin på samma nivå som riket. Ökande 2023 och 2024. I nivå senast 2025.

Personalsatsningar (scheman, kompetensutveckling, löner etc) som gör att regionen kan rekrytera och behålla personal.

Införa ersättningsmodell för grön rehab där det lönar sig/går jämt ut att remittera, senast 2023, så att grön rehab-företagen kan utvecklas istället för avvecklas.

Införa remittering från psykiatrin till grön rehab, inte bara från vårdcentraler.

Kollektivtrafik & infrastruktur

Högre andel skattefinansiering än före pandemin. Från 2023 och framåt.

Genomföra en översyn av kort för äldre så att det blir enhetligt i Halland och så att äldre kan få rabatt för resor utom rusningstid för att jämna ut resandet över dygnet. Start 2023, genomfört senast 2025.

Översyn kort för ungdomar så att det blir enhetligt i Halland och så att de kan resa oavsett föräldrars ekonomi. Samma tidplan som ovan.

Utbyggnad laddning av elfordon vid regionens egna verksamheter så att det ligger steget före behov hos både personal och besökare.

Kultur & Skola

Stå tydligt för öppenhet och frihet och armlängds avstånd i formuleringar och tillämpningar av kulturplanen med som minst bibehållen budgetram.

 

 

 

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 3 oktober 2023

Lagändringar krävs för ett mer effektivt arbete mot välfärdsbrottslighet  

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter