Regionalt handlingsprogram 2022–2026

Regionalt handlingsprogram 2022–2026

På dagens årsstämma för MP Halland antogs det regionala handlingsprogrammet för 2022–2026
Inför valet 2022 har fullmäktigegruppen tagit fram ett regionalt handlingsprogram för Halland för perioden 2022–2026
Miljöpartiet de gröna i Halland verkar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar regional utveckling. För oss genomsyrar begreppet hållbar utveckling all regional verksamhet.

I programmet presenterar vi vad vi tänker arbeta för i regionen under den kommande mandatperioden: en lång rad punkter inom

  •     Hälso- och sjukvård
  •     Klimat och miljö
  •     Hållbar regional utveckling
  •     Kultur
  •     Kollektivtrafik

Ladda ner och läs hela programmet! Regionalt handlingsprogram för Halland 2022-2026

Relaterade nyheter

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter