Mandatperiodens första regionfullmäktige.

Lyssna

I dag var det dags för mandatperiodens första regionfullmäktige. Maria Losman tog upp att det är viktigare med turtäthet än "gratis" resor för pensionärer i kollektivtrafiken. Svein Henriksen talade om utvecklingen av psykiatrin, se nedan text.

Ordförande, presidiet, ledamöter och åhörare Som ordförande i psykiatrin, några månader till, vill jag lyfta några sakar inför beslut om UR2. Psykiatrin är en av dom nämnderna som bidrar till underskottet. Samtidigt ska vi inte glömma att psykiatrin i Halland har en finansiering långt under rikssnittet. Trots att vi har ökat budget med ca 50 milj under mandatperioden. Det har varit en lång uppförsbacke för psykiatrin denna mandatperioden men nu planar uppförsbacken ut. Den psykiska ohälsan bland barn o unga har ökat med 50 % senaste 4 åren.Psykisk ohälsa bland vuxna är den största enskilda orskaken till sjukskrivningar i dag.  Så långt i år har vi öppnat avd 22 igen i Varberg, den har mer eller mindre varit stängd sedan februari 2015, vi har öppnat Tillnyktringsenheten på missbruk -och beroende avd. 24, vi har startat missbruk -och beroendeteam i norr o söder, nu senast öppnades dagvårdsavd på av 22, en helt ny vårdnivå för dom patienter som inte behöver heldygnsvård men behöver mer än öppenvård. Väntetider till Bup och heldygnsvården ligger under riket , vi har bra tillgänglighet och duktig personal. Vi har ett lättare rekryteringsläge, vi har lägre omsättning av personal och under hösten 2018 kommer vårt behov av bemanningspersonal minska då vi har flera anställda läkare o sjuksköterskor på väg in i verksamheten. Att minska beroendet av hyrpersonal är viktigt ur vårt ekonomiska perspektiv men också ur ett verksamhetsperspektiv, fast anställda i arbetsgrupper på våra avdelningar utvecklar vården för patienterna, kontinuitet o lagkänsla är viktigt. Det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt, psykiatrin har båda gasat och bromsat för att nå budget i balans, genom investeringar i fast egen personal, öppnade av vårdplatser, ny öppenvårdsteam med mera, allt för att på sikt avveckla beroendet av hyrpersonal samt minska sjukskrivningar och behovet av övertid. För att få budget i balans och för bättre vård till patienterna. Det prognostiserade underskottet för psykiatrin i år är 6 miljoner mindre än 2017, och 20 milj mindre än 2016, vi är på rätt väg, men vi måste öka takten.   

 

Svein Henriksen (MP)
 Ordförande Driftnämnd Psykiatri Region Halland 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: