Stärk tillgången till strandmiljöer och livsvillkoren för djur- och växtlivet

Vi svarar moderaterna Carl-Oskar Bohlin, John Widegren, Ulrika Jörgensen, Lars Püss och Helena Antoni på ett inlägg 13/3

Jan Riise
Vi vill skydda stränderna Attraktiv boendemiljö säger (M). Javisst - men just därför måste vi värna om strandmiljöer och allemansrätten så att alla kan få tillgång till den.

Vi ser att några moderata företrädare påstår att det läggs en våt filt över mycket av den mark som skulle kunna utgöra attraktiva boendemiljöer genom ett lapptäcke av strandskydd, riksintressen och naturreservat.

Istället är det så att tack vare att vi så länge har haft viktiga naturskydd som strandskydd i Sverige har vi en stor tillgänglighet till havet, vattendragen och stränderna till glädje för alla hallänningar och våra besökare. Tack vare det generella strandskyddet står Sverige idag bättre rustat än många andra länder för att möta klimatförändringarna. Orörda stränder med naturlig vegetation fungerar som buffertzoner som dämpar häftiga vattenflöden och mildrar effekten av översvämningar. Grunda vikar med undervattensängar kan till och med motverka klimatförändringar genom att de fungerar som viktiga kolsänkor – så länge de inte muddras bort för att ge plats åt bryggor och marinor.

Ett viktigt riksintresse för dricksvattenanläggning är Fjärås – Bräcka vattenverk.
Om naturreservaten på länsstyrelsens hemsida: ”Välkommen ut i Hallands vackra natur! Här finns över 180 natur- och kulturreservat att välja mellan.” Antalet besökare till landets naturreservat och nationalparker har ökat kraftigt det senaste året. Just i år ordnas ”Luften är fri – Friluftslivets år 2021”.
Kasta av er den våta filten och ge er ut och njut av vår gemensamma natur!

Elisabeth Falkhaven, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de gröna
Jan Riise, Ordförande Halland, Miljöpartiet de gröna
Thomas Lundberg, Ersättare Byggnadsnämnden Kungsbacka, Miljöpartiet de gröna
Elisabeth Sahlsten, Ledamot Nämnden för Miljö och hälsoskydd Kungsbacka, Miljöpartiet de gröna

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: