Sveriges förmåga att hantera framtidens kriser är beroende av en robust civil krisberedskap

Sveriges förmåga att hantera framtidens kriser är beroende av en robust civil krisberedskap

Även om vi just nu gläds åt att pandemirestriktionerna lättar måste vi utvärdera och skapa en civil krisberedskap för kommande kriser. Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot, skriver med företrädare för lokalavdelningarna i Halland i Hallands Nyheter och Kungsbacka-Posten.
Den 29 september släpptes Covid-restriktionerna och vi är många som har längtat till en återgång till en enklare vardag.  Men pandemin har gjort vår sårbarhet som människor och samhälle smärtsamt uppenbara.
Trots att denna fas i pandemin präglas av förväntan och lättnad är det viktigt att vi fortsätter utvärdera och reflektera kring vår beredskapsförmåga som land. Detta må vara vår första pandemi, men vi måste förbereda oss för fler. För det kommer fler kriser.

Vi i Miljöpartiet har länge påpekat vikten av att rusta samhället för de utmaningar som bland annat klimatförändringarnas konsekvenser medför för vårt samhälle. En robust civil krisberedskap är avgörande för Sveriges förmåga att hantera liknande kriser i framtiden.

Att göra allt vi kan för att minska utsläppen och minimera uppvärmningen av jorden är de främsta förebyggande åtgärderna för att undvika fler framtida samhällskatastrofer. Översvämningarna som drabbade Sverige och Europa i somras är nära och konkreta exempel på de förödande konsekvenserna som klimatförändringarna medför.

Det här är viktigt på alla nivåer. Beredskapen behöver höjas i kommuner, regioner och nationellt – inte minst med klimatanpassning på de olika områden som de var för sig och tillsammans ansvarar för.

Kostnaden är stor på individnivå och för samhället i stort. Klimatförändringar leder också till att sjukdomar som bärs av insekter sprids enklare och ökar generellt risken för fler pandemier i framtiden. Till exempel kan det handla om fästingsburna eller knott- och myggburna sjukdomar.

För att värna och skydda civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, finns det stora behov att under många år framöver stärka totalförsvarets civila delar.

Vi har inte råd att vara naiva. Samtidigt som många av oss drar en lättnadens suck, behöver vi i nästa andetag komma ihåg att om vi förbereder oss ordentligt nu kommer nästa kris bli mindre smärtsam.

Elisabeth Falkhaven (MP), riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson
Nicklas Larsson, ordf MP Hylte
Christian Andersson, ordf MP Halmstad
Margareta Lindgren, ordf MP Laholm
Emma Lindkvist, v ordf MP Falkenberg
Peter Björck, ordf MP Varberg
Jan Riise, ordf MP Halland

Relaterade nyheter

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter