Tänk om i Bua

Ett skogsområde i centrala Bua har hamnat i fokus. Ägaren vill avverka, Buaborna vill ha det kvar för fritid och rekration. Vi skriver i Hallands Nyheter den 23 juli om en förändrad syn på skogsbruk som kommer att göra det hållbara mer lönsamt.

Den svenska skogsindustrin har höjt tonen gentemot de förslag som EU-kommissionen lagt fram. Då ska en komma ihåg att industrin inte representerar allmänheten eller ens många av de mindre skogsägarna.

Hyggesavverkning, alltså att i princip hugga ner alla träd inom ett visst område, kan vara lönsamt för stunden – men är inte bra för biologisk mångfald, långsiktig utveckling eller för friluftsliv.

Från Miljöpartiets sida arbetar vi för ett synsätt och regler där det hållbara premieras och görs mera lönsamt. Det är också en av tankarna bakom EU-förslaget om en ”taxonomi” där investeringar i allt högre grad styrs till hållbara skogsbruk med långsiktighet och hyggesfri avverkning.

Med ett sådant perspektiv är det troligt att en hyggesfri avverkning och skötsel inriktad på hållbarhet, mångfald och rekreation visar sig mer långsiktigt lönsam – särskilt för mindre skogsbruk.

Skogen i Bua som många uppskattar mycket och som det skrivits om är kanske precis ett sånt område. Vi vädjar till kommun och ägare att med den långsiktigheten i minnet räkna en gång till. Världen förändras och skogsbruket med den.

Elisabeth Falkhaven, Riksdagsledamot (MP)

Peter Björck, ordf MP Varberg

Jan Riise, ordf MP Halland

Publicerad i Hallands Nyheter 23 juli 2021

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: