Upp-å-nervända världen

Upp-å-nervända världen

Det är hög tid att i stället investera för framtiden, det vill säga i järnvägar och befintliga vägar så att de fungerar för säkerhet, kollektivtrafik och cykel.
Det är år 2021. Det år då de flesta förstått att människans aktiviteter orsakar klimatförändringar.

Det är år 2021. Det år då Hallands regionala infrastrukturplan för 2022–2033 ska beslutas.

I förslaget till plan är järnvägen Halmstad–Nässjö nedprioriterad. Men att ge skattemedel till Halmstads flygplats är prioriterat. Det här är upp-å-ner-vända världen och mot bättre vetande.

Det är hög tid att i stället investera för framtiden, det vill säga i järnvägar och befintliga vägar så att de fungerar för säkerhet, kollektivtrafik och cykel.

En tredjedel av pengarna för infrastruktur i planen ligger i Kungsbackas nya Onsalaväg som tydligt ökar miljöpåverkan och har negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Just hotet mot den biologiska mångfalden är anledningen till att vägen ligger kvar i rättssystemet.

Planeringen av nya Onsalavägen gjordes långt innan klimatförändringarna var allmänt kända. Den miljökonsekvensbeskrivning som Region Halland låtit göra visar tydligt att Onsalavägen – om den byggs – spär på klimatförändringarna. Ett omtag behöver göras för att rusta upp befintliga vägar på Onsala för bättre säkerhet och framkomlighet för kollektivtrafik. Då blir det pengar över till mer halländsk järnväg och cykelbana.

Maria Losman (MP), gruppledare regionfullmäktige och ledamot av kommunstyrelsen i Kungsbacka

Svein Henriksen (MP), gruppledare regionfullmäktige

Jan Riise (MP), ordförande MP Halland

 

Publicerad i Kungsbacka-Posten 29 november 2021 och i Hallandsposten 21 december 2021

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter