Vårt nyårslöfte till väljarna

Vi är övertygade om att Region Hallands verksamhet behöver mer resurser inte mindre. Det skriver Maria Losman och Svein Henriksen tillsammans med företrädare för V och S i Hallandsposten 30 december.

I den rödgröna regeringens tilläggsbudget görs rekordstora satsningar på välfärden vilket innebär välbehövligt pengatillskott till Region Hallands verksamhet. Därför föreslog vi rödgröna partier att en ändringsbudget skulle läggas där pengarna prioriterades politiskt i december.

Vi ville säkerställa att pengarna gick direkt till sjukvården, personalen, kollektivtrafiken och annan viktig verksamhet – inte samlades på hög. Vårt förslag röstades ner av M, C, KD, L och SD.

Trots nederlaget i fullmäktige lovar vi väljarna att fortsätta arbeta för att regeringens extra statsbidrag investeras i vårt gemensamma. Pengar ska inte samlas i en hög och läggas i en central pott.
Halland är en bra plats att leva på, men pandemin visar att vi står inför flera utmaningar. De senaste åren har visat hur viktigt det är att vår gemensamma verksamhet får de resurser som krävs, att personalen blir fler och att sjukvården har de pengarna som behövs för att alla ska få en vård i rimlig tid.

• Hallands befolkning ska vara välmående.
För många i vårt län drabbas av psykisk ohälsa. Vi rödgröna partier kommer att arbeta för att Region Halland använder delar av statsbidragen för att se till att barn eller unga som mår dåligt får hjälp. Vi vill även öka anhörigstödet och stärka ungdomsmottagningarna. Insatser behövs också för vuxna, t ex minnesmottagning och tillnyktring.

• Region Hallands personal ska ha goda förutsättningar
När Region Hallands personal mår bra ger de också en bra vård. Det är orimligt att storsatsningarna från regeringen inte på ett tydligt sätt kommer personalen till del. Vi kommer göra allt vi kan för att resurserna används till att förbättra arbetsmiljön, möjligheterna till kompetensutveckling ökar samt att de som i dag sliter hårt i vården får fler medarbetare. Våra undersköterskor förtjänar en rättvis OB-ersättning!

• Hallands vård ska hålla hög kvalité.
För att Halland ska bli framgångsrikt krävs det mer fokus på en ökad tillgänglighet i vården med vårdcentraler nära där folk bor. Våra äldre behöver ha en fast vårdkontakt och den digitala tekniken ska användas bättre för att effektivisera vården.

De extra statsbidragen, som för Region Hallands del är flera hundra miljoner kronor, ger oss nu möjligheten till ett både akut och långsiktigt arbete. Nu finns chansen att genom stöd och investeringar förbättra välfärden och stärka vårt samhälle under och efter krisen. Det är en chans vi inte har råd att förlora.
Våra partier är övertygade om att Region Hallands verksamhet behöver mer resurser inte mindre. Undersköterskor och sjuksköterskor behöver fler kollegor inte färre. Vårt nyårslöfte till väljarna är att under nästa år fortsätta kämpa för att se till att vårdpersonalen får bättre villkor, att vårdköerna blir kortare och att göra allt vi kan för att pressa tillbaka den psykiska ohälsan.

Svein Henriksen (MP), gruppledare
Maria Losman (MP), gruppledare
Agnes Hultén (V), gruppledare
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd och gruppledare
Per Stané Persson (S), regionråd

Publicerad i Hallandsposten 30 december 2020

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: