Vi gillar hästar

En utredning har föreslagit att se över hästpolitiken och om landets hästverksamheter kan bidra till att minska övergödningen. Elisabeth Falkhaven, Maria Losman och Jan Riise svarar upprörda politiker och oroliga hästägare och hästintresserade: vi stöder hästnäringen - det andra säger om oss är bara hittepå.

Foto: Christine Mendoza / unsplash.com

Fullständigt osakliga angrepp från M- och KD-politiker har skapat oro, ilska och frustration bland hästägare och hästintresserade. Anklagelserna är helt gripna ur luften. Miljöpartiet har alltid varit och kommer fortsätta att arbeta för en samlad politik för hästsektorn som är så viktig för Sverige, för Halland och för människors fritid. Det har vi gjort sedan vi kom in i riksdagen.

En statlig utredning har undersökt hur vi kan minska övergödningen i vattendrag, sjöar och hav. Det är viktigt för allas vår framtid. Det finns också en bilaga på några få sidor där forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet konstaterar att det inte finns så mycket kunskap om hästgödsel och hur den eventuellt bidrar till övergödningen. 

Därför föreslår utredningen att det skulle vara värdefullt om Jordbruksverket får i uppdrag att titta på hur också hästsektorn skulle kunna bidra till en minskad övergödning. Det är allt. Inga lagförslag, inga uttalade direktiv, ingenting.

Om förslaget antas och en utredning tillsätts så kommer Miljöpartiet att verka för att den genomförs i samarbete med hästsektorn.

Halland är en stor hästregion, med en hästsektor som omsätter hundratals miljoner kronor och med många framgångsrika företag. Att arbeta med hästar och ridsport är för många både ett jobb och ett stort fritidsintresse. Det är en sektor med stora utvecklingsmöjligheter i vårt län – även sådant som kan förbättras. En fristående utredning i samarbete med sektorn kan ge viktiga svar för en starkare framtid. Miljöpartiet stöder en sådan utveckling.

De som angripit utredningen och dess slutsatser har missförstått den demokratiska ordningen med utredningar och varför de genomförs över huvud taget. Det är desto mer allvarligt. Sveriges hästpolitik kan behöva ses över; den har 20 år på nacken och mycket av den positiva utveckling som sektorn visat kan behöva sättas in ett större sammanhang för att säkras i en delvis ny värld med bland annat ökande spelintressen och spelbolag.

Elisabeth Falkhaven, Riksdagsledamot (MP)

Maria Losman, Gruppledare Region Halland (MP)

Jan Riise, ordförande MP Halland

Texten har publicerats i Hallandsposten, Hallands Nyheter och Kungsbacka-Posten i denna eller en förkortad version 26-27 augusti

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: