Vi i Miljöpartiet står upp för ett jämställt samhälle

Insändare i Hallandsposten, 13 augusti 2014.

I Sverige har vi kommit långt på jämställdhetsområdet sedan vi år 1919 införde lika rösträtt för kvinnor, men vi har fortfarande en lång väg att gå för att uppnå jämställdhet. Vi fostras tidigt in i förbestämda könsroller som styr hur vi ska bete oss, till exempel vilka leksaker man ska leka med på dagis, vilka sporter man ska delta i och vilka färger man ska bära.

Vi Miljöpartiet de gröna har ett flertal förslag för att öka jämställdheten. Vi går bland annat till val på en feministisk budget som innebär att en majoritet av våra förslag gynnar kvinnor. Detta eftersom vi i vår budget gör stora satsningar på cykelvägar och kollektivtrafik, dessa satsningar gynnar kvinnor eftersom det framförallt är kvinnor som reser klimatsmart.

Vi vill också satsa på flera pappadagar, en samtyckeslag som innebär att det krävs ett ja från bägge parter för att sex inte ska ses som en våldtäkt samt en satsning på genuspedagoger i förskola och skola. Genom att belysa stereotypa könsroller och strukturer i samhället kan vi ge eleverna en chans att utvecklas till de individer som de vill vara, fria från diskriminering mobbning.

Miljöpartiet de gröna Laholm, genom Pontus Svensson

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: