Vi måste öka tempot i Region Halland

Idag debatterade Regionfullmäktige årsredovisningen för 2020 med tillhörande miljöredovisning. "Nu måste vi skrida till handling", sa Svein Henriksen. "Det är bråttom".

Här är Sveins inlägg i sin helhet:

Nästan längst bak i årsredovisningen hittar vi miljöredovisningen för Region Halland. Och jag förstår varför miljöredovisningen kommer längst bak för det är ingen munter läsning.

Nytt för året är att resultaten från Sveriges Kommuner och Regioners öppna jämförelser på miljö inte är med i årsredovisningen https://rapporter.skr.se/oppna-jamforelser---miljoarbetet-2020-i-regione...

Och jag förstår detta för av dom 6 indikatorerna SKR mäter är 4 röda och 2 gula. Inga är gröna och Halland placerar sig ännu en gång på jumboplats när det gäller miljöarbete bland Sveriges regioner.

Som det står i årsredovisningen, jag citerar ; ”Förberedande arbete för att genomföra en förstudie kring destruktion av lustgas har påbörjats och en projektplan har tagits fram”. Här måste vi öka tempot, lustgasen är en av dom största enskilda källorna till klimatpåverkande utsläpp i regionen i dag.

Riktlinjer för det interna klimat­ och miljöarbetet 2017–2020 har gått ut och vi behöver nya riktlinjer för perioden 2021 och framöver. Här måste vi också öka tempot. Ska vi nå våra mål om 80% minskning av CO2-utsläppen till 2025 är tydliga riktlinjer med tydliga och tuffa mål viktiga.

När man tittar på målet för CO2-minskning under delindikatorer inom fokusområdet Hög attraktivitet är den grön. Här ser vi en minskning på dryga 15% från 2019 till 2020, det är positivt. Vi får se till att distansarbete, digitala möten, konferenser och kurser blir normen framöver, även när pandemin är över.

Men under perioden 2015–2020 har Region Halland minskat de beräknade klimatutsläppen med bara drygt 12 procent. Region Hallands övergripande mål är att reducera koldioxidutsläppen med 80 procent till 2025 i regionens verksamheter. Ska vi klara att nå detta målet måste vi skrida till handling och prioritera vårt klimat och miljöarbete. Det blir tufft men som ni alla vet är det bråttom att minska våra klimatutsläpp.

"Halland på jumboplats i miljöarbete bland Sveriges regioner."