Klimat och framtidstro

Miljöproblemen är allvarliga. Att sluta stoppa huvudet i sanden och istället börja agera är det som ger oss människor hopp och framtidstro. Vi kan och vi vill!

Miljöpartiet vill

  • Hallstahammar som geografisk område är koldioxidneutralt år 2028 och som kommunorganisation år 2019
  • Bygga ut gång- och cykelvägarna inom kommunens tätorter, speciellt för resor till och från skolor och förskolor, samt mellan Kolbäck - Strömsholm, Kolbäck-Eriksberg, Sörstafors-Hallstahammar, Hallstahammar - Västerås och Lyckhem - Eriksberg. Befintliga gå
  • Energieffektivisera minst en av kommunens fastigheter per år
  • Se till att kommunala lokaler har minimala klimatutsläpp från byggnation, materialval och från användning samt att de inte innehåller giftiga kemikalier

 

Klimatförändringarna väntas orsaka allvarliga konsekvenser för djur, växter och även för människan. Antalet klimatflyktingar kommer troligtvis att mångdubblas. Många naturresurser, som är viktiga för oss människor, överutnyttjas eller håller på att ta slut. 

Vi i Miljöpartiet väljer att se dessa utmaningar med öppna ögon. Vi  vill genomföra resoluta miljöåtgärder för att vi människor även i fortsättningen ska kunna leva goda liv. För en hållbar värld krävs att vi tar hand om varandra och våra saker. Samhällets infrastruktur ska uppmuntra oss människor att göra kloka och hållbara val.

Här visar vi lokal politik från Västmanland.

Västmanland Klimat

I Miljöpartiet tar vi klimatförändringarna på allvar. Det är en överlevnadsfråga.

Läs mer

I Västmanland ska du kunna lita på att Regionens verksamheter bidrar till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan. Det sk vara lätt att leva klimatsmart i Västmanland. Vår inriktning är att Region Västmanlands verksamheter också ska nå FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Regionen ska även bidra till en grön samhällsomstänning och vara ett föredome i miljöarbetet.

Miljöpartiet vill

  • Bygga ut kollektivtrafiken. Det ska vara bekvämt, snabbt, enkelt och fossilfritt att resa i länet.
  • Bygga ut cykelbanor i Västmanland.
  • Alla ska ha hög tillgänglighet till snabb uppkoppling - digitala möten ska vara ett självklart alternativ till resa.
  • Ha förnybar energi Region Västmanlands verksamheter.
  • Verka för att utveckla cirkulära materialflöden - material ska återanvändas istället för att slängas.
  • Verka för att utveckla förnyelsebara bränslen i länet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: