Klimat

Miljöproblemen är allvarliga. Att sluta stoppa huvudet i sanden och istället börja agera är det som ger oss människor hopp och framtidstro. Vi kan och vi vill!

Miljöpartiet vill

 

Klimatförändringarna väntas orsaka allvarliga konsekvenser för djur, växter och även för människan. Antalet klimatflyktingar kommer troligtvis att mångdubblas. Många naturresurser, som är viktiga för oss människor, överutnyttjas eller håller på att ta slut. 

Vi i Miljöpartiet väljer att se dessa utmaningar med öppna ögon. Vi  vill genomföra resoluta miljöåtgärder för att vi människor även i fortsättningen ska kunna leva goda liv. För en hållbar värld krävs att vi tar hand om varandra och våra saker. Samhällets infrastruktur ska uppmuntra oss människor att göra kloka och hållbara val.

Nyheter på Klimat

Malmö, 28 september 2022

Pressmeddelande: Klimatdebatt avslutar mandatperiodens sista kommunfullmäktige

Malmö, 7 september 2022

Pressmeddelande: Miljöpartiet kräver högre klimat- och miljöhänsyn för en Öresundsmetro

Lund, 1 september 2022

Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter