Minskad klimatpåverkan

Lyssna

Se till att Halmstad blir en klimatneutral kommun senast år 2030. Effektivisera kommunens energianvändning. Driva kommunens fordon med förnybara bränslen, i första hand biogas och i andra hand el.

Vi vill

  • se till att Halmstad blir en klimatneutral kommun senast år 2030,
  • effektivisera kommunens energianvändning,
  • driva kommunens fordon med förnybara bränslen, i första hand biogas och i andra hand el,
  • verka för fler tankställen för biogas,
  • utveckla en infrastruktur för elbilar,
  • satsa mer på solenergianläggningar på kommunens fastigheter,
  • fasa ut de två äldre avfallsvärmepannorna och ersätta dem med värmeproduktion från förnybara energikällor, förslagsvis biobränsle, geoenergi eller solvärme,
  • ge möjlighet till ny vindkraft i lämpliga lägen på land och till havs.

 

Läs mer om vår lokala politik!

Om ökad miljöhänsyn och om avfall och återvinning.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Klimatet