Klimat

Halmstad behöver dra sitt strå till stacken för att nå klimat- och miljömålen. Det miljöbättre valet ska bli enklare, billigare och roligare än det som är sämre för miljön. Vårt mål är att Halmstad som kommun ska vara fossilfri senast 2030. Det är en stor utmaning. För att nå dit behöver alla kommunens fordon drivas på förnybar energi, fastighetsbeståndet energieffektiviseras och energiförsörjningen helt övergå till utsläppsfria alternativ.

Miljöpartiet vill:

  • se till att Halmstad blir en fossilfri kommun senast 2030
  • effektivisera kommunens energianvändning
  • driva kommunens fordon med förnybara bränslen, i första hand el och biogas
  • verka för fler tankställen för biogas
  • utveckla laddinfrastrukturen för elfordon
  • satsa mer på solenergianläggningar på kommunens fastigheter
  • fasa ut de två äldre avfallsvärmepannorna och ersätta dem med värmeproduktion från förnybara energikällor, förslagsvis biobränsle, geoenergi eller solvärme
  • ge möjlighet till ny vindkraft i lämpliga lägen på land och till havs

Nyheter på Klimat

Halmstad, 19 augusti 2018

Kvällsposten: Viktigaste valfrågorna i Halmstad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter