Jämställdhet och jämlikhet

I Helsingborg ska jämställdhet vara norm. Lika lön för lika arbete. Vi ska jämställdhetsgranska kommunens verksamhet. Vi ska arbeta för att motverka och förebygga sexuella övergrepp i alla miljöer som i skolan, hemmet, på arbetsplatsen och krogen. Vi ökar insatserna för utsatta personer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: