Lediga jobb i Helsingborg

Budgetförslag

Helsingborgstads budget för 2024

I juni 2023 beslutar kommunfullmäktige om stadens budget för 2024. Miljöpartiet de grönas budget för 2024.

I vår budget satsar vi över 60 miljoner mer på skolan och över 30 miljoner mer på vården är styret (M, SD, L och KD). Dessutom satsar vi på mer grönområden och fritidsgårdar.

I vår investeringsplan satsade vi mer på cykelvägar, och grönstruktur och slopade byggandet av bostäder i Östra Ramlösa.

Totalt la vi över 30 förslag som skiljde sig från styrets budget.

Helsingborgstads budget för 2023

I november beslutade kommunfullmäktige om stadens budget för 2023. Miljöpartiet de grönas budget för 2023.

I vår budget satsade vi över 64 miljoner mer på skolan och över 38 miljoner mer på vården än styret (M, SD, L och KD). Dessutom gav vi mer pengar till kulturen, idrott- och fritid samt till miljönämnden.

I vår investeringsplan satsade vi mer på cykelvägar, och grönstruktur och slopade byggandet av bostäder i Östra Ramlösa.

Totalt la vi över 30 förslag som skiljde sig från styrets budget.

 

Motioner till fullmäktige

Här kommer vi att fylla på med motioner vi lämnar in till fullmäktige.

Motion om att anlägga ett permanent Havotek (inlämnad 2023-03-23).

_Motion_ Öka stadens förebyggande arbete för äldre (inlämnad 2023-03-23).

Motion om att ta bort hjälpmedelsavgiften (inlämnad 2023-04-13).

Motion_ Utred införandet av en progressiv VA-taxa (1) (inlämnad 2023-07-31).

Motion_ Staty av sömmerskorna (inlämnad 2023-08-07)

Motion_ Skapa en samlad strategi för att motverka hemlöshet. (inlämnad 2023-11-21)

Motion_ Fler hundbad (inlämnad 2023-12-18)

Motion om byaveckor (inlämnad 2024-03-25)

Aktuella frågor

Oceanhamnen

Vi anser att utbyggnaden av Oceanhamnen behöver pausas och att ett nytag behöver ske. Vi agerade ihop med S, V och C i kommunfullmäktige i december 2022 för att ärendet om en detaljplan för nästa etapp av Oceanhamnen skulle återremitteras för att kompletteras mer fler bilder på hur byggnationen skulle påverka siktlinjer och vyer ut mot havet. De kompletterande handlingarna behandlades i fullmäktige i februari 2023. Där yrkade vi avslag på planen, eftersom vi anser att de byggnader som planeras kommer att begränsa Helsingborgarnas utsikter över havet. Vi vill istället se öppna stråk mellan byggnaderna, som ger mer havsutsikt, inte mindre.

Väla

Väla har planer på att bygga ut sin anläggning till ett upplevelsecentrum. Vi är negativa till detta förslaget. Vi är rädda att det kommer att utarma både Helsingborgs city, men också våra stadsdelscentrum. Dessutom tror vi att det kommer att driva mer trafik till området.