Politik som gör skillnad i Helsingborg

Helsingborg

Vi ser framtidens Helsingborg som en tät, grön blandad stad och landsbygd med plats för människor och djur. Tack vare Miljöpartiet blev Helsingborg utnämnd till Sveriges Miljöbästa kommun 2017, 2018, 2019 och 2020. Nu fortsätter vi omställningen för ett grönare Helsingborg. Vill du vara med? Läs vårt valmanifest här. Här hittar du mer information om oss: Facebook | Instagram

Aktuellt i Helsingborg

Helsingborg, 7 mars 2023

STOPPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Helsingborg, 27 augusti 2022

Äldre ska kunna lita på vården

Helsingborg, 3 juli 2022

Sjukvården måste steppa upp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Aktuellt i Sverige

Biologiska mångfaldens dag

Regeringen rear ut framtiden

MP presenterar sin vårbudget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter

Nyckelpersoner

Marcus Friberg

Ordförande partistyrelsen

Sofia Kamlund

Toppkandidat till kommunfullmäktige i Helsingborg, Vice ordförande Öresundskraft, Ledamot i Beredningen för livskvalitet.

Lena Östholm Munkberg

Ordförande för MP Helsingborg, ledamot i regionfullmäktige, ersättare i primärvårdsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i Vård- och omsorgsnämnden

Anna Krantz

Org. Sekr för MP Helsingborg

Kommunfullmäktige Helsingborg

Lars Dalesjö

Ledamot i Kulturnämnden

Lena Östholm Munkberg

Ordförande för MP Helsingborg, ledamot i regionfullmäktige, ersättare i primärvårdsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i Vård- och omsorgsnämnden

Marcus Friberg

Ordförande partistyrelsen

Sofia Kamlund

Toppkandidat till kommunfullmäktige i Helsingborg, Vice ordförande Öresundskraft, Ledamot i Beredningen för livskvalitet.

Kontakta oss

Miljöpartiet de Gröna i Helsingborg

helsingborg@mp.se
Möllegränden 12
25223 Helsingborg