Cykel och kollektivtrafik istället för ett garage i landborgen

Cykel och kollektivtrafik istället för ett garage i landborgen

KLIMAT. Frågan om ett garage i landborgen har i Helsingborg diskuterats i årtionden. Det har aldrig blivit av på grund av tekniska problem och stort folkligt motstånd. Nu när frågan återigen har lyfts som en valfråga vill Miljöpartiet påminna om konsekvenserna och menar samtidigt att det finns bättre saker att satsa på.

En opinionsundersökning från Novus visar att fler helsingborgare är negativa än positiva till ett landborgsgarage. Frågan är inte avgjord än och har seglat upp som valfråga. Efter valet kommer det att avgöras hur den närmare halva miljarden som projektet kostar ska användas.

– Det är nu vi måste ta de avgörande besluten för hur vi ska bygga ett hållbart Helsingborg för kommande generationer, säger Marcus Friberg, kommunalråd för Miljöpartiet och partiets förstanamn till kommunfullmäktige. Han menar att ett garage innebär att vi bygger fast Helsingborg i fortsatta bilköer med mer buller och en osäker trafikmiljö vid centrala skolor. Istället vill han att en stor del av resurserna ska läggas på cykelinvesteringar och bättre kollektivtrafik.

– Jag vill också se detta som den stora lokala klimatfrågan; om vi ska ta klimathotet på allvar eller inte. Nu gäller det att våga välja om vi ska lägga kommunens begränsade resurser på att göra det enklare resa klimatsmart i Helsingborg eller inte.

När Landborgskopplingen diskuterades för ett par år sedan presenterades förslag om en cykelramp och 600 cykelparkeringar. Det finns 64 miljoner avsatta just för cykelinvesteringar i projektet. Nu har flera sagt att det är omöjligt med en cykelramp och att det nog bara blir 300 cykelparkeringar.

Sofia Kamlund som också kandiderar för Miljöpartiet i kommunfullmäktige menar att finns en stort besvikelse för dem som först trott att det här skulle vara något bra för cyklister.

– Egentligen så stjäl man från cyklister för att bygga parkeringsplatser för bilar. Det skulle gå att göra så mycket bättre cykelinvesteringar för alla dessa miljoner. Bättre cykelvägar och hur många cykelparkeringar som helst utspridda på många platser i hela Helsingborg, säger Sofia Kamlund.

– Bland annat behövs det en gång- och cykelbro över Hälsovägen och sen borde kommunen titta på om det går att göra en särskild cykelbana av en av filerna på bron över Gåsebäck så att Planteringen binds ihop bättre med Söder.

Miljöpartiet menar att om det blir fler som cyklar och åker kollektivt så blir det fler lediga parkeringsplatser också för bilar. Det blir också mindre bilkörer och renare luft. Därför är det en bättre lösning att satsa pengarna klimatsmart. I slutändan gynnas alla av det.

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter