Vår webbplats använder cookies. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.

OK, stäng meddelandet

"Vi måste alla erkänna att Helsingborg ännu inte är en trygg plats för den som avviker från cisnormen."

Lyssna

Efter sommarens händelser är det extra angeläget att många helsingborgare deltar i morgondagens Prideparad, skriver de miljöpartistiska kommunalråden Annika Román och Marcus Friberg.

Alla människor har lika värde. Alla borde hafrihet att vara sig själva. Om det är de allra flesta överens. Men är det så i Helsingborg och nordvästra Skåne? Behandlas alla med samma respekt och vänlighet oavsett sexuell läggning?

För att dessa självklarheter ska bli regel måste vi alla erkänna att Helsingborg ännu inte är en trygg plats för den som avviker från cisnormen – en norm som utgår ifrån att alla människor identifierar sig med det kön som tilldelats dem vid födseln, och har sex med det motsatta könet. Visserligen är det vanligast, men det vanliga eller ovanliga är varken bättre eller sämre än något annat.

Miljöpartiet vill säkerställa att varje person ska kunna vara sig själv. Den som inte lever efter cisnormen ska inte behöva förklara sig. I en fri värld behöver ingen komma ut. Vem vi har sex med – eller inte – och varför, är ju en privatsak. Men tyvärr är världen ännu inte fri.

Den psykiska ohälsan hos unga inom gruppen HBTQ+ är hög ochhär kan omgivningen göra skillnad. Många människor vet för lite om HBTQ+ och sårar och förminskar därför omedvetet.

Ser och förståromgivningensårbarheten hos den som utvecklar sin identitet i konflikt med gällande normer går det att med varsamhet, intresse och respekt skapa större livsutrymme och livskvalitet för HBTQ+.

Politiker i Helsingborg, med Miljöpartiet i spetsen, har sedan en tid bättre fångat upp viljan hos den ideella sektorn att synliggöra HBTQ+och göra helsingborgarna delaktiga i en vision om en stad där kärlek är fri från skam och rädsla.

År 2014 började regnbågsflaggorna vaja på Strandpromenaden. Ett program för livskvalitet togs av kommunfullmäktige och ur det kom en plan för lika möjligheter, som nu successivt genomförs. Ett Pridetåg arrangerades under tre år inom stadsfesten Hx. En hearing för att lyssna och lära anordnades på initiativ av Miljöpartiet, delar av Dunkers HBTQ-certifierades och en trygg mötesplats för gruppen unga HBTQ+ skapades.

I år har Pride en egen helg som ger större utrymme att lyfta fram viktiga frågor kring HBTQ+. Helsingborg Pride arrangeras av den ideella sektorn, gräsrötter som ytterst kan avgöra om staden är bra för HBTQ+.

De senaste decennierna har historiska framsteg tagits i Sverige när det gäller HBTQ+. Rätten att adoptera och ingå äktenskap är några. Men i stora delar av världen befästs hetero- och cisnormen med våld och inhuman lagstiftning. Att USA:s president Donald Trump och andra makthavare rullar tillbaka utvecklingen stimulerar hat runt om i världen och tyvärr även i Helsingborg. Idag hotas åter HBTQ-personer här.

Under politikerveckan i Almedalen uppviglade nazister till hat, samma nazister som senare i somras attackerade Pride i Stockholm. Och i Helsingborg berättade nazister att de bränt regnbågsflaggor. Därför är det extra angeläget att många helsingborgare deltar i årets Prideparad i morgon, lördagen den 9 september.

Vi måste alla stå upp för människors lika värde. Kriminella organisationer som uppviglar till hatbrott måste lagföras. Och människor i naziströrelsen ska lätt kunna välja en väg ut.

Helsingborg ska ha en aktiv exitverksamhet med professionellt stöd för den som vill bryta med våldet. Syftet med en sådan verksamhet är främst att säkra tryggheten för den som utmanar normer, och den som hatar och hotar mår sällan bra. Att stötta människor på vägen bort från hat och våld, kan alla hjälpas åt med. Det är också att stå upp för kärlek.

För oss handlar Pride inte bara om att förvandla skam till stolthet, att erövra allas möjlighet till kärlek, utan också om ödmjukhet inför hur föränderliga vi människor är. Vem kan säkert säga att den egna sexualiteten eller könsidentiteten inte förändras genom livet? Inte vi i alla fall. Och därför går vi också i morgondagens Pridetåg för den egna frihetens och kärlekens skull.

Annika Román (MP)
Marcus Friberg (MP)

 

Debattinlägget är ursprunglig publicerad på Aktuella frågor i Helsingborg dagblad 2017-09-08. 

Miljöpartiet vill säkerställa att varje person ska kunna vara sig själv. Den som inte lever efter cisnormen ska inte behöva förklara sig. I en fri värld behöver ingen komma utVem vi har sex med – eller inte – och varför, är ju en privatsak. Men tyvärr är världen ännu inte fri.