Det planerade utsläppet är bara toppen på ett isberg. Därför måste skyddet av Öresund stärkas

Det planerade utsläppet är bara toppen på ett isberg. Därför måste skyddet av Öresund stärkas

Öresund bör bli ett dansksvenskt naturreservat, skriver nio företrädare för Miljöpartiet från Region Skåne och skånska kustkommuner.

Länk:
https://www.hd.se/2020-06-05/det-planerade-utslappet-ar-bara-toppen-pa-ett-isberg-darfor-maste-skyddet-av-oresund-starkas

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter