Gång- och cykelbro över Hälsovägen

Det ska vara enkelt att gå och cykla i Helsingborg. Därför vill Miljöpartiet satsa på fler säkra gång- och cykelvägar. Nu tycker vi att det är dags att Helsingborg anlägger en bro över Hälsovägen.

Annika Román
Bro över Hälsovägen i Helsingborg Miljöpartiet vill att det byggs en gång- och cykelbro över Hälsovägen.

Idag är det många som på ett eller annat sätt vill korsa Hälsovägen. Vägen är hårt trafikerad av bilar och den som går eller cyklar behöver både ta omvägar och utsättas för trafikfara. För att göra det mer trafiksäkert och underlätta att cykla och gå i Helsingborg behövs en bro för både gång och cykel över Hälsovägen. En bro skulle också öka tillgängligheten för Landborgspromenaden.

Bron kan förslagsvis anläggas från Karl X Gustavs gata eller från Erik Dahlbergs gata på Tågaborg över till Öresundsparken. Målsättningen är att skapa säkrare stråk från Pålsjö och Stattena via Tågaborg och vidare till Slottshöjden och Centrum. Den exakta lösningen behöver utredas mer noggrant.

En bro över Hälsovägen är ett av Miljöpartiets förslag för att Helsingborg ska bli en cykelstad. Det behöver bli både enklare och säkrare att välja cykel istället för bilen.

 

Klimatet kan inte vänta. Vill du också bli med och göra Helsingborg till en grönare stad. Bli medlem här.