Helsingborg är miljöbästa kommun 2017

Lyssna

Helsingborg är Miljöbästa kommun 2017 enligt tidningen Aktuellt hållbarhet. Miljöpartiet i Helsingborg tar emot beskedet med stor glädje. Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor och utnämningen visar att vi är på god väg.

Miljöpartiets kommunalråd Marcus Friberg och Annika Román gläds över att Helsingborg utsetts till miljöbästa kommun 2017.

- Alla i Helsingborg som genomför den gröna omställningen ska vara stolta idag. Invånarna som gör klimatsmarta val i sin vardag såväl som stadens medarbetare som möjliggör desamma, människor som jobbar på bred front med allt från mer ekologisk mat i staden, bättre cykelvägar och fler miljöfordon till skydd av naturområden och kretsloppstänk, ska ta åt sig äran, säger Annika Román (MP), 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd i Helsingborg.

Sedan 2014 styrs Helsingborg av Miljöpartiet tillsammans med de fyra borgerliga partierna i samarbetet Blågröna Helsingborg. Helsingborg har sedan dess stigit i flera rankingar som har klimat och miljö i fokus. I Aktuellt hållbarhets hållbarhetsranking 2015 hamnade Helsingborg på 13:e plats och förra året kom staden på en 5:e plats som miljöbästa kommun. När nu samma tidning rankar alla Sveriges kommuner 2017 så hamnar Helsingborg på en förstaplats

- Vårt mål om att Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor handlar om att helsingborgarna ska kunna minska sin miljöpåverkan. Det handlar också om att inspirera och sporra andra kommuner att ta efter och utmana oss att bli ännu bättre i vårt miljöarbete. Jag ser fram emot att Helsingborg utmanas. Precis som Sverige visar ledarskap i klimatfrågan globalt ska Helsingborg och andra kommuner i toppen göra det nationellt, säger Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg.

För ytterligare information:
Annika Román, 0732 - 31 19 25
Marcus Friberg, 0768 - 81 95 24

Vad bedöms i rankingen?

Frågorna som har ingått är bland annat om hur kommunerna arbetar med FN:s hållbarhetsmål, informerar kring avfallssortering och återbruk samt om det finns placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan. Kraven som ställs i bedömningen blir tuffare för varje år. Nya frågor för i år är bland annat om hur kommunerna säkerställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocesser hur de arbetar med skyddad natur.

Förutom Aktuellts hållbarhets egna bedömningsfrågor ingår även Svenskt Vattens hållbarhetsindex, Miljöfordon Syds rankning av kommunernas fordonsflottor, Naturvårdsverkets sammanställning över kommunala naturreservat och Naturskyddsföreningens undersökning kring giftfria förskolor.

Källa: www.aktuellhallbarhet.se

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: