Helsingborg utvecklar läxhjälp

Lyssna

INSÄNDARE. Förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Liselotte Lindskog från Miljöpartiet som skriver tillsammans med nämndens ordförande i HD att föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska status inte ska få vara avgörande för en elevs möjlighet att få hjälp med läxor.

Alla Helsingborgs elever ska nå kunskapsmålen, och alla elever har rätt till stöd i sitt arbete för att nå dit. Läxhjälp är ett arbetssätt som kan ge alla elever oavsett bakgrund, det stöd och den hjälp de behöver.

Nu tar vi initiativ till att inventera hur Helsingborgs skolor jobbar med läxhjälp. Det gör vi för att ha koll på att alla skolor arbetar på bästa sätt med stöd.

I dag skiljer sig arbetssätten åt mellan skolorna ochen inventering kan visa på nya arbetssätt som skolorna kan lära av och ta till sig. Föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska status ska inte få vara avgörande för en elevs möjlighet att få hjälp med läxor.

Det är viktigt för den enskilde eleven som av olika anledningar behöver en extra stund för att förstå. Inventeringen påbörjas under februari. Förhoppningsvis kan resultatet leda till metodutveckling och möjligen bidra till den pedagogiska forskningen.

Helsingborgs skolor ska ligga i framkant för att fler elever ska nå kunskapsmålen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: