Helsingborg visar ledarskap i klimat- och miljö

Lyssna

Miljöpartiets språkrör tillika vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin skriver tillsammans med våra kommunalråd Annika Román och Marcus Friberg på Kvällspostens debattsida.

Klimatförändringarnas effekter är globala men varje utsläpp är lokalt. Därför är kommunerna motorn i det svenska miljö- och klimatarbetet.  Nyligen presenterade tidningen Aktuell Hållbarhet sin rankning över de bästa miljökommunerna i Sverige. I sju av de tio bästa miljökommunerna är Miljöpartiet med och styr. Det är flest av alla partier, och det är vi stolta över. Den kommun som rankas etta är Helsingborg och styrs bland annat av Miljöpartiet.

Det senaste året har vi fått oroande rapporter om värmebölja och issmältning i Arktis, skogsbränder i Portugal och rekordlåga grundvattennivåer här hemma i Sverige. Det är ingen överdrift att säga att de kommande åren kommer bli avgörande för framtiden för våra barn och barnbarn på den här planeten.

Sedan klimattoppmötet i Paris 2015 har lokala krafter klivit fram som allt viktigare aktörer i klimatarbetet. Det blev tydligt inte minst efter Donald Trumps beslut att USA ska lämna avtalet – svaret från amerikanska borgmästare, guvernörer och företagsledare var enormt och ögonblickligt. De tänker fortsätta följa avtalet och minska sina klimatutsläpp. Det visar vilka enorma möjligheter som finns i lokalt miljöledarskap.

Aktuell Hållbarhet konstaterar i sin rankning att ambitionsnivån för klimatarbetet i svenska kommuner skiljer sig mycket åt. Det är tydligt att vissa kommuner går före och visar vägen för andra.

I Helsingborg vill Miljöpartiet att kommunen ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Grunden är ett livskvalitetsprogram där Helsingborg förenar miljö- och folkhälsoarbete. Att gå före kräver konkreta åtgärder som skyddar viktiga naturvärden och minskar våra utsläpp.

I Helsingborg ökar vi insatserna för att minska vår klimatpåverkan. Vi ska bli fossilbränslefria och har därför ersatt fossil naturgas med klimatsmart biogas och nyligen inrättade Helsingborg Sveriges mest ambitiösa klimatväxling för flyg och bilresor för kommunens tjänsteresor. Genom satsningar på solceller kommer skolor och förskolor på bland annat Gustavslund, Ringstorp och i Laröd att producera sin egen el.

Vi gör det enklare för helsingborgarna att leva klimatsmart. Nyligen startades ombyggnationerna för Helsingborgs-Expressen, som är snabba och kapacitetsstarka elbussar som ska gå från Råå till Dalhem via centrum med särskilda busskörfält. Vi skapar successivt bättre förutsättningar för cyklister genom att bygga fler cykelbanor och säkrare korsningar, där Gantofta, Ödåkra, Rydebäck och Tinkarpsbacken samt Fältarpsvägen är några exempel. Det ska också vara enkelt att ladda sin elbil och därför förbereder vi för att parkeringsgarage och arbetsplatser ska få elbilsladdning och allt fler laddstolpar ska komma upp runtom i staden.

Helsingborg kommer att fortsätta arbetet med att minska användningen av farliga kemikalier och vi ligger i startgroparna med att påbörja en utfasning av plastprodukter och engångsartiklar. Snart kommer vi även att vidta åtgärder som förhindrar spridning av mikroplaster från våra konstgräsplaner.

Skyddet av vår natur är viktig och därför instiftar vi fler naturreservat där Pålsjö skog är det senaste. Vi har också höjt anslaget för naturvården och kommer att återskapa fler våtmarker.

På riksnivå har vi drivit igenom ett antal viktiga miljöreformer som också stöder kommunernas arbete. Under mandatperioden har vi hittills satsat 25 miljarder i miljöinvesteringar som går till solceller, cykelbanor, biogas, järnväg och många andra viktiga åtgärder.

Det är åtgärder som visar klimatledarskap. Men de visar också på framtidstro. Tittar man närmare på åtgärderna är det tydligt att omställningen inte är emot hot utan en möjlighet att skapa nya jobb, utveckla ekonomin och bygga mer hållbara och människovänliga samhällen.

Ett miljöpartistiskt styre är en garant för att klimat- och miljöfrågorna kommer att prioriteras högst på dagordningen. Det är en bra och modern prioritering för både människa och framtid.

Isabella Lövin
Språkrör för Miljöpartiet de gröna

Annika Román (MP)
Kommunalråd i Helsingborg

Marcus Friberg (MP)
Kommunalråd i Helsingborg

Artikeln är publicerad i sin helhet i Kvällsposten 2017-07-07. 

Ett miljöpartistiskt styre är en garant för att klimat- och miljöfrågorna kommer att prioriteras högst på dagordningen. 7 av de 10 miljöbästa kommunerna styrs av Miljöpartiet. Sedan Miljöpartiet tillträdde i Helsingborg har kommuen ökat sin placering bland de miljöbästa kommunerna i Sverige. 2017 rankas Helsingborg som etta.