Hon vill motverka ensamhet bland Helsingborgs äldre

Helsingborg ska arbeta aktivt för motverka att våra äldre lider av ofrivillig ensamhet. Därför har Miljöpartiet, tillsammans med de andra partierna i det blågröna styret, tagit fram flera idéer för att motverka ensamheten. Lena Östholm-Munkberg, som är Miljöpartiets ledamot i Vård- och omsorgsnämnden, har varit en av drivkrafterna för fler insatser mot äldres ofrivilliga ensamhet.

Lena Östholm-Munkberg vill att äldre inte ska behöva känna sig ensamma.

- "Jag vill verkligen att våra äldre ska få det bättre. Äldre helsingborgare ska inte behöva uppleva ensamhet och känna sig otrygga. Med en rad av förslag vill jag minska ensamheten och skapa en tryggare tillvaro för våra äldre", säger Lena Östholm-Munkberg.

Här presenteras sex punkter för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet:

Även äldre vill äta i sällskap
Våra äldre som idag har hemvård ska inte bara behöva äta hemma. Idag kan de äldre äta på en del av våra Träffpunkter och nu kommer denna möjlighet att utökas. Därför kommer de att kunna gå och äta på tre av stadens vårdboende Elinebo, Dunkerska huset och Lundhagen, detta görs på prov under 6 månader.

Möjlighet med måltidsvän
Det kommer snart att vara möjligt att få en måltidsvän som går hem och äter tillsammans med den som önskar sällskap vid måltiden. Vår tanke är att kontakten kommer förmedlas via Helsingborgs Volontärcenter där det går att anmäla sitt intresse som måltidsvän.

Hjälp och stöd att hålla kontakten
Bara för att en person är äldre behöver det inte innebära att ny teknik kan användas. Snarare tvärtom, många äldre har stor nytta av den senaste teknikutvecklingen. Men ibland kan det behövas extra hjälp. Volontärcenter kommer att arbeta med telefonkontakter till våra äldre, och de kommer att erbjuda möjlighet att lära sig sociala medier som Facebook, Skype m.m, för att kunna hålla kontakten med anhöriga och bekanta.

Stöd till anhöriga när minnet sviker
Vid ålderns höst drabbas flera av demens eller andra sjukdomar. Tillstånd som kan vara problematiska för familj och vänner att hantera  - hur gör jag nu? Därför kommer anhöriga att stödjas i rollen som närstående genom kunskapsstöd om demenssjukdom, olika former av minnesproblematik, depression m.m.

Aktiviteter för äldre
Våra föreningar i Helsingborg kan ha en viktig roll att spela för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Därför vill vi se att föreningar med inriktning mot aktiviteter för äldre prioriteras högre än tidigare vid tilldelning av föreningsstöd.

Bryt barriärer mellan generationer
Fler kan umgås och träffas över generationsgränserna. Dagens mötesplatser/träffpunkter kommer att utvecklas till platser för alla och som inbjuder fler.

Detta är en del av de insatser som vi vill erbjuda våra äldre och deras anhöriga för att öka möjligheten till social gemenskap och minska ensamheten. Har du fler förslag så hör gärna av er till Miljöpartiet eller direkt till Lena Östholm-Munkberg.

 

Är du intresserad av att arbeta som volontär kan du kontakta Helsingborgs Volontärcenter.

 Bli medlem i Miljöpartiet de gröna.

 

- Jag vill verkligen att våra äldre ska få det bättre. Äldre helsingborgare ska inte behöva uppleva ensamhet och känna sig otrygga. Med en rad av förslag vill jag minska ensamheten och skapa en tryggare tillvaro för våra äldre, säger Lena Östholm-Munberg.