Satsa på bostäder för äldre i deras närområde

Satsa på bostäder för äldre i deras närområde

Plånboken ska inte begränsa äldre från möjligheten till ett tillgängligt boende i närområdet där de känner sig hemma. En Helsingborgsmodell med flyttstöd som samordnas med förebyggande hembesök och olika former av hälsosamma lägenheter för äldre inom stadens kommundelar är en lösning.


– Äldre ska inte behöva bli sittande i en bostad där de varken kommer ut eller kan röra sig fritt i sitt eget hus eller lägenhet. Under mitt arbetsliv inom hemvården har jag sett flera äldre som inte kunnat ta sig upp eller nedför trapporna i trapphuset och då varit fast i sin lägenhet, det är inte värdigt, säger Lena Östholm Munkberg.

Helsingborgshem har med framgång provat en modell ”Åldersförtur” med förtur och flytthjälp för de som behöver mer tillgängliga lägenheter och upplever det jobbigt att flytta, Samtidigt har de sett att äldre har en benägenhet att lämna sina större lägenheter och villor för trygghetsboenden, tillgängliga lägenheter med service och mötesplatser. Miljöpartiet anser att det behövs en större satsning så att fler äldre kan ges möjlighet till dessa erbjudanden genom en samordnad modell en ”Helsingborgsmodell” där flera bostadsbolag ges möjlighet att ansluta sig och som i sin tur samverkar med ” Förebyggande hembesök”.

Idag har Helsingborg åtta Trygghetsboenden, de visas på stadens hemsida. Miljöpartiet har jämfört kvadratmeterpriset på dessa lägenheter genom att efterfråga pris hos fastighetsägarna. Priset varierar mellan privata och offentliga Trygghetsboenden, i snitt kostar en privat lägenhet ca 500 kr mer per Bvm än en offentlig. Detta är en bidragande orsak till att en del äldre inte har möjlighet att bo kvar i sitt närområde när de behöver en tillgänglighetsanpassad lägenhet. Detta vill vi ändra på.

En studie av Elin Taube visar att ensamhet ökar risken för nedstämdhet, detta kan även leda till ett ökat vårdsökande. Miljöpartiet vill öka stadens förebyggande arbete genom förebyggande hembesök och fler olika former av mötesplatser. I samverkan med föreningar kan olika mötesplatser skapas där besökarnas kunskaper om exempelvis olika hantverk som träbearbetning, reparationer av olika apparater tas tillvara.

En stärkt flyttkedja och en ökad cirkulationen på bostadsmarknaden gör att fler kan få en bostad anpassad efter behov. Äldre kanske inte vill bo kvar i sin dyra fyra samtidigt som vi i Helsingborg har barnfamiljer som bor väldigt trångt. Här kan samhället aktivt delta och hjälpa till.

Miljöpartiet vill stärka äldres möjligheter till jämlika villkor genom att:

  • Införa ett flyttstöd, samt starta ett samarbete mellan bostadsbolag och kommunen gällande flyttstöd till behövande äldre.
  • Ge Vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att starta ”Förebyggande hembesök” till äldre för samtal om olika boendeformer, livskvalitet, hälsa och ofrivillig ensamhet och för att erbjuda flyttstöd till den som har svårt att lösa detta.
  • Skapa gemenskap för fler genom att öka antalet olika former av mötesplatser, Träffpunkter och möjligheter att äta lagad mat inom närområdet samt inrätta ett ”Hantverkscenter”, gärna i samverkan med föreningslivet.
  • Helsingborgshem, stadens kommunala bostadsbolag får i uppdrag att öka antalet Trygghetsboenden med service i varje kommundel till ett pris som den äldre kan betala.

På ålderns höst ska äldre ges jämlika möjligheter till en trygg anpassad bostad med service inom sitt närområde till ett pris som plånboken tillåter.

Lena Östholm Munkberg (MP)
Kandidat till kommun- och regionfullmäktige

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter