Utveckla Helsingborgs bibliotek

Utveckla Helsingborgs bibliotek

Helsingborgs bibliotek ska vara men än bara böcker. Här ska ges utrymme för människor att mötas, utvecklas och verka för en bättre värld.


Litteraturen ska hålla hög kvalitet och vara tillgängliga i hela Helsingborg med ett bra stadsbibliotek, filialer, skolbibliotek och bokbuss. För att biblioteken ska fortsätta vara en grundpelare i vårt demokratiska samhälle så måste de utvecklas med tiden. 

  • Vi vill se en utveckling till vad som kan kallas multitek där det går att låna t.ex. prylar som borrmaskiner och symaskiner. Genom att underlätta att dela saker behöver alla inte äga alla prylar. Det är både bra för plånboken och miljön.
  • Vi vill också att de ska finnas olika tjänster, som hur en lär sig att navigera i det digitala samhället. Det handla om att lära ut att använda en surfplatta eller betala räkningar över internet.
  • Vi försvarar att biblioteken ska vara gratis och att det är tillgängligt för alla. Vi vill dessutom fortsätta att utveckla "meröppet" vilket innebär att besökare som registrerat sig får möjlighet att utnyttja bibliotekets lokaler och innehåll även då det är obemannat.

Relaterade nyheter

Dalarna, 20 maj 2022

Skogspolitiskt symposium 30 maj 2020

Kronobergs län, 19 maj 2022

Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län

Uppsala län, 16 maj 2022

Miljöpartiets förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter