Vem är Eva Storlind?

Vem är Eva Storlind?

INTERVJU med Eva Storlind som är ny i Idrotts- och fritidsnämnden i Helsingborg stad. Eva vill verka för att barn och unga engagerar sig och stannar kvar i föreningslivet längre upp i åldrarna.

 

VEM ÄR DU?
Jag är 45 år och bor tillsammans med min familj i Bårslöv. Jag har bott i Helsingborg hela mitt liv. Jag arbetar sedan tjugo år tillbaka inom socialtjänsten och har haft många olika arbetsuppgifter under åren, men är nu inriktad på arbete med barn som bor i familjehem. I mitt arbete träffar jag människor som behöver extra mycket stöd för att få en trygg tillvaro och möjlighet att leva ett självständigt liv. Jag har tidigare ofta haft fokus på individnivå, eftersom jag arbetar med individer, men ser nu behovet av att på samhällsnivå och globalt hjälpa människor genom att resurser omfördelas och kommer alla till del samtidigt som vi lever med ett långsiktigt perspektiv och inte bara för dagen.

VARFÖR MILJÖPARTIET?
Min man blev medlem i Miljöpartiet för några år sedan och då väcktes även mitt intresse för politik. 2013 blev jag själv medlem. Jag ville lära mig mer om politik och hur vi samhällsmedborgare kan påverka vår stad och våra livsförutsättningarna. I familjen pratar vi ofta om att alla borde engagera sig, åtminstone några år, i politiken för att förstå hur samhället är uppbyggt, kunna påverka det och ta ansvar. De som talar om "politikerna" och tror att det är en kategori människor för sig är ofta inte medvetna om att de flesta politiker är vänner, grannar eller arbetskamrater som genomför sitt viktiga uppdrag på sin fritid.

VAD BRINNER DU FÖR?
Jag brinner för att hjälpa utsatta barn att få goda livsförutsättningarna, för rättvisa och ärlighet. Att vara politiker är att förfoga över medel som ska fördelas och att vara rättvis innebär att alla ska få det de behöver utifrån sina behov, inte att alla får lika mycket. Jag tilltalas av miljöpartiets ideologi och strävan efter solidaritet med både nu levande människor, kommande generationer, djur och natur.

VILKET ÄR DITT VIKTIGASTE MÅL UNDER MANDATPERIODEN?
Att genom idrotts- och fritidsnämnden verka för att barn och unga engagerar sig och stannar kvar i föreningslivet längre upp i åldrarna.

HAR DU NÅGON OANAD TALANG?
Jag spelar teater på fritiden sedan många år tillbaka.

TACK EVA OCH LYCKA TILL MED DITT VIKTIGA ARBETE FRAMÖVER!

Har du frågor till Eva skriv i kommentarsfältet på Miljöpartiet i Helsingborgs facebooksida.

Relaterade nyheter

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Västerbotten, 12 augusti 2022

Bevara Farmorsskogen

Södermanland, 12 augusti 2022

Linus Lakso i P4 Sörmland ”Positivt överraskad”

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter