Vård och omsorg

 

Vi ställer höga krav på bemanning, kompetens och kvalitet. Fler boenden och boendeformer samt inrättande av ett flyttstöd för äldre. Personer med särskilda behov ska ges ökat inflytande över sin tillvaro. Mer förebyggande arbete för att motverka ofrivillig ensamhet och utveckla mötesplatser för alla åldrar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: