Arbete – Nya jobb

En viktig faktor för människors välbefinnande är att ha ett arbete att gå till. Det ger tillgång till ett socialt sammanhang i form av kollegor och vardagliga rutiner som gör oss till en del av samhället med en egen försörjning. Människor får en framtidstro av att vara med och bidra till vårt gemensamma samhälle.

Helsingborgare ska på bästa sätt och efter egen förmåga trygga sin egen försörjning.

Kommunen har en lokalkännedom vilket de statliga myndigheterna inte har. Vi vill därför att kommunen tar över ansvarsområden från staten när det gäller sysselsättningsfrågor och uppdrag att få fler helsingborgare i arbete. Vi ser en ökad samverkan mellan myndigheter och ökad närvaro i bostadsområden där arbetslösheten är särskilt hög som viktigt för att få fler i arbete.

Kommunen bör ställa tydligare krav på social hänsyn vid upphandlingar. Fler upphandlingar bör innehålla krav på att leverantören bidrar till jobb eller praktikplats för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi vill

  • öka samarbetet med näringsliv och civilsamhälle för de grupper som står långt från arbetsmarknaden.
  • utveckla och förbättra möjligheterna för de gröna näringarna.
  • att kommunen erbjuder praktikplatser till personer med försörjningsstöd och behov av anpassat arbete.
  • att SFI ska vara mer flexibelt, yrkesinriktat och anpassat till olika utbildningar.

Nyheter på Arbete – Nya jobb

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter