Boende & livskvalité

Vi vill skapa tilltalande boendemiljöer med fler grönområden och mindre trafikbuller. Fler klimatsmarta bostäder med närhet till kollektivtrafik. Insatser krävs för att skapa hem till dem som inte har något. Främja ett aktivt föreningsliv samt fler anläggningar för simning och övrig idrott. 

Allas rätt till ett eget hem

Tak över huvudet och rätten till en bostad är grundläggande för ett hållbart samhälle. Vi anser att hyresvärdar i Helsingborg ska acceptera olika typer av inkomst, såsom försörjningsstöd och vill att en nollvision mot hemlöshet införs och att fler bostäder till ”Bostad först” säkras. Vår bostadspolitik vill skapa mer levande samhällen där olika boendeformer blandas bland annat för att motverka segregation.

Vi vill

  • införa en nollvision mot hemlöshet, och säkra fler bostäder till ”Bostad först”.
  • att fler ska få en bostad genom att Helsingborgs hyresvärdar accepterar fler typer av inkomst, så som försörjningsstöd.

Utveckla varje bostadsområde

Familjecentraler är en bra form med samlad service till medborgarna. Dessa vill vi se i fler bostadsområden och att de utvecklas för alla. Vi vill att en bostadslots som vägleder personer över 70 år i bostadsfrågor införs. Helsingborg behöver fler boendeformer för äldre till en rimlig hyra. Det gäller även boendeformen mellanboende för personer med enklare biståndsbeslut som önskar bo i en gemenskap.

Vi vill

  • att en gemensam plattform för hyreslägenheter med ett samlat söksystem införs.
  • verka för att familjecentraler införs i fler bostadsområden och att verksamheten utvecklas för att nå fler grupper.
  • införa en bostadslots för personer över 70 år som ska vara behjälplig med vägledning gällande olika bostadsrelaterade frågor.
  • verka för ökade förutsättningar för närservice och införa mötesplatser för olika åldrar i hela kommunen.
  • införa fler sällskapsboenden och senioranpassade bostäder till en rimlig hyra.
  • införa boendeformen mellanboende, som är ett boende för äldre med enklare biståndsbeslut och som önskar bo i en gemenskap.
  • att kommunen tar stort ansvar för att möta behovet av bostäder för studenter.
  • öka nybyggnation i kommunens kransorter och prioritera boendeformer som är underrepresenterade i området.

Nyheter på Boende & livskvalité

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter