Omsorg, vård och socialt stöd

Omsorg, vård och socialt stöd

 

Vi ställer höga krav på bemanning, kompetens och kvalitet. Fler boenden och boendeformer samt inrättande av ett flyttstöd för äldre. Personer med särskilda behov ska ges ökat inflytande över sin tillvaro. Mer förebyggande arbete för att motverka ofrivillig ensamhet och utveckla mötesplatser för alla åldrar.

Nyheter på Omsorg, vård och socialt stöd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter