Lokala energimål

Lyssna

Vi satsar på förnyelsebar energi som sol och vindkraft. Det ger gröna jobb, bättre miljö och ett hållbart samhälle.

Vi vill energieffektivisera alla kommunala fastigheter.
Vi vill införa gratis bygglovsavgift för klimatsmarta och miljövänliga byggen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: