Lokala energimål

Miljöpartiet vill

  • verka för ett fossilfritt Hudiksvall 2030
  • energiinventera alla kommunens fastigheter och energioptimera alla verksamheter
  • ha 100% förnybar energi i kommunala verksamheter
  • att fossilfria och energieffektiva alternativ väljs vid all byggnation samt verka för utbyggnad av fossilfria tankningsalternativ

För att nå fossilfrihet behövs ett nationellt engagemang inom fossilfri energiförsörjning, där varje kommun och region måste ta sitt ansvar. Vi jobbar för en snabb och genomtänkt utbyggnad av fossilfria energialternativ såsom vind- och solkraft där Hudiksvalls kommun kan göra sin del för att bidra. Vi vill arbeta för konkreta utbyggnadsplaner för vind- och solkraft i vår kommun. Då det sker en snabb utveckling inom energiområdet är det också viktigt att kommunen är lyhörd för att anamma ny teknik.

Det är även viktigt att energioptimera alla verksamheter så att vi inte slösar med varken energi eller skattepengar. All eventuell restenergi från kommunala byggnader, såsom biogas från Reffelmansverket, måste användas till uppvärmning eller transporter. Vi vill att alla kommunens fastigheter ska bli energiinventerade för att de ska bli mer energieffektiva och inte slösa. Den energi som används ska, i den mån det går, planeras till de tider på dygnet då den är billigast.

Kommunen bör också verka för att fossilfria och energieffektiva alternativ väljs vid all byggnation inom kommunen. Det kan exempelvis handla om att byggmaterialen ska vara de bästa, att maskiner ska vara så miljövänliga det bara går och mycket mer. Det kan också ske genom rekommendationer i samband med bygglov samt att fortsätta ge bra energirådgivning till både kommunens verksamheter och till alla invånare.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: