Energi

Den gröna omställningen sker nu med ökande takt jorden runt. Detta är en absolut förutsättning för att säkra fortsatta acceptabla levnadsförhållanden för allt liv på jorden, samtidigt som det är en enorm affärsmöjlighet för den som ligger i framkant. Vi ser hur flera kommuner runt om i Sverige attraherar nyetableringar av grön industri tack vare god tillgång till billig och grön energi. Vi vet också att den billigaste elen produceras förnybart. Så, den säkraste vägen för att hantera dagens skyhöga energipriser är en fortsatt utbyggnad av sol- och vindkraft.

Därför vill miljöpartiet

  • bygga mer solpaneler på kommunala fastigheter
  • möjliggöra utbyggnad av vindkraft på flera platser inom kommunen
  • bygg laddstolpar för elbil på samtliga kommunala arbetsplatser
  • kraftigt öka tillgången till laddinfrastruktur runt hela kommunen
  • fortsätta och förstärka arbetet med att energieffektivisera samtliga kommunala fastigheter

Nyheter på Energi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter